OLEA je udruga maslinara istarske županije osnovana 1994. godine sa svrhom organiziranja i okupljanja maslinara istarske županije s glavnim ciljem edukacije maslinara i podizanja kvalitete maslinarstva i uljarstva na području Istre.

olea Povijest udruge

„OLEA“ udruga maslinara istarske županijeosnovana je 1994. god, nastavljajući rad FAO programa organiziranjem međunarodnih susreta o maslini i kvaliteti maslinovog ulja te raznih predavanja o razvoju maslinarstva i kvaliteti maslinovog ulja.

više...

Novosti i najave


REZULTATI OCJENJIVANJA KVALITETE REZIDBE MASLINA Tar-06.04.2024

   
Rezač
   
Ime   Prezime   
   
MASLINA
   
r.b..   
   
ocjena   
   
MASLINA
   
r.b.   
   
ocjena   
   
MASLINA   r.b.   
   
ocjena   
   
Ukupno   
   
mjesto   
   
1-.Masimo   Scappini
   
Firenza   
   
42   
   
47   
   
55   
   
47   
   
58   
   
45   
   
139   
   
1.   
   
2-.Petar   Rikato.
   
Medulin   
   
35   
   
41   
   
36   
   
47   
   
54   
   
42   
   
130   
   
2.   
   
3.-Igor   Kerin
   
Tar   
   
31   
   
44   
   
30   
   
36   
   
34   
   
40   
   
120   
   
3.   
   
4.-Marca   Mazzocco
   
Aviano   (PN)   
   
2   
   
43   
   
12   
   
37   
   
33   
   
40   
   
120   
   
3.   
   
5.-Đanfranko   Brajković
   
Tar   
   
17   
   
37   
   
19   
   
39   
   
59   
   
37   
   
113   
   
   
   
6-Hrvoje   Mađarić
   
Vrsar   
   
10   
   
35   
   
25   
   
42   
   
26   
   
34   
   
111   
   
   
   
7.-Alessandro   Biancat
   
Pordenone   
   
1   
   
41   
   
11   
   
33   
   
41   
   
37   
   
111   
   
   
   
8.-Đani   Mušković
   
Umag   
   
14   
   
43   
   
38   
   
38   
   
46   
   
30   
   
111   
   
   
   
9.-Luka   Zorč
   
Kopar   
   
5   
   
38   
   
28   
   
31   
   
29   
   
34   
   
103   
   
   
   
10.-Vladimir   Čovo
   
Gornje   Baradine   
   
7   
   
37   
   
27   
   
33   
   
57   
   
31   
   
101   
   
   
   
11.-Egidio   Krajcar
   
Izola   
   
22   
   
36   
   
52   
   
26   
   
60   
   
35   
   
97   
   
   
   
12.-Hevoje   Radovčić
   
Vtsar   
   
21   
   
36   
   
43   
   
26   
   
47   
   
28   
   
90   
   
   

U suradnji sa: Savjetodavnom službom , Udrugom Agro-Poreč

POZIV

na 13. nacionalni šampionat rezidbe maslina u obliku
polikonične vaze

u subotu 6.travnja 2024. godine u 10 sati u masliniku na cesti od Tara prema Lanterni. Cca 50 metara prije ulaza u kamp.

Skup će se održati pod pokroviteljstvom:


 • Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
 • Općine Tar-Vabrige
 • Turističke zajednice općine Tar-Vabriga

Pozivaju se svi koji se žele educirati o pravilnoj rezidbi maslina ili kao takmičari.

Svi zainteresirani maslinari mogu dobiti dodatne informacije na br.tel. 052 434 089 , 095 911 3000 te na Internet stranicama www.olea.com.hr. Prijave za natjecatelje primati će se zaključno do početka rezidbe ili na gore navedene brojeve i na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr ili olea.udruga@gmail.com

Nagrade prvoplasiranima biti će dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:

 • Turistička zajednica Tar-Vabriga
 • AM grupa d.o.o. Buzet
 • Azrri d.o.o. Pazin
 • Vino Artis d.o.o. Višnjan
 • Trutanić d.o.o. Poreč

Sa osobitim poštovanjem:

TAR-ožujak 2024.god.

Predsjednik stručnog organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić dip.ing.agr.

Spisak proizvođača maslinovog ulja na manifestaciji «Tekuće zeleno zlato Istre» 2023

r.b. brend proizvođač adresa deg1 deg.2 deg.3 deg.4 deg.5 deg.6 deg.7 deg.8 deg.9 zbroj prosjek mjesto
46 Robert Fatorić Vižinada 6C, Vižinada 8,5 8,5 8,25 8,5 8,25 8,25 8,25 8,5 67 8,38 Velika zlatna
14 Istarska bjelica OPG Marčelo Rioža Mušalež 63, Poreč 8,5 8,5 8,25 8,25 8,25 8,25 8,5 8,25 66,75 8,34 zlatna medalja za EDMU
18 Črnica/Rosignola OPG Čeko Filip Labinske republike 10,Umag 8,5 8,5 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8 74,5 8,28
58 Leccino Obitelj Tercolo Višnjanska 6, Nova Vas 8,5 8,5 8,25 8,25 8,25 8 8,25 8,25 66,25 8,28
75 "Superior" Torač d.o.o. Žbandaj 105, Poreč 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8 8,25 65,75 8,22
11 Blend OPG Pršurić Davor ul.8 marta 5, Poreč 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8 65,75 8,22
62 Anton Uljančić Anke Butorac 16, Poreč 8,25 8,25 8,25 8 8 8,25 8,5 8 65,5 8,19
33 OPG Kmet Seget 18C, Umag 8,25 8,25 8,25 8 8,25 8 8,25 8,25 8 73,5 8,17
9 C&P Kleno OPG Anton Stojnić Republika 16, Vabriga 8 8,25 8 8,25 8,25 8 8,25 8,25 65,25 8,16
51 ALEA Markočič&Vesel Rožna pot 3, Izola 8,25 8,25 8 8,25 8,25 8,25 8 8 65,25 8,16
12 Leccino OPG Marčelo Rioža Mušalež 63, Poreč 8,25 8,25 8 8 8,25 8,25 8,25 8 8 73,25 8,14
6 C&P Santa Marina OPG Anton Stojnić Republika 16, Vabriga 8,25 8,25 8 8 8 8,25 8,25 8 8 73 8,11
8 C&P Laron P.Rrosulja OPG Anton Stojnić Republika 16, Vabriga 8,25 8,25 8,25 8 8 8 8 8,25 8 73 8,11 Zlatna medalja i najbolja Porečka rosulja
73 Leccino Torač d.o.o. Žbandaj 105, Poreč 8,25 8,25 8,25 8 8 8 8 8 8,25 73 8,11
50 Patrik Kleva Malija 143, Izola 8,25 8,25 8 8 8 8 8,25 8 64,75 8,09
76 "Bianchera" Torač d.o.o. Žbandaj 105, Poreč 8 8,25 8,5 8 8 8 8 8 8 72,75 8,08
20 Istarska kaplica Michael Tasić Cerjani 4, Kaštelir 8,25 8,25 8,25 8 8 8 8 7,75 64,5 8,06
69 MIX Istrian OPG Vina Bernobić Markovac 20, Višnjan 8 8,25 8 8 8 8,25 8 8 8 72,5 8,06
7 C&P Perlazzi OPG Anton Stojnić Republika 16, Vabriga 8 8 8 8 8 8 8 8,25 64,25 8,03
15 Porečka rosulja OPG Marčelo Rioža Mušalež 63, Poreč 8 8 8 8 8 8 8 8,25 8 72,25 8,03
45 Porečka rosulja OPG Edo Jugovac Glagoljaška 13, Poreč 8 8 8 8 8,25 8 8 8 64,25 8,03
70 Stare Brajde OPG Aldo Bernobić Markovac 20, Višnjan 8 8,25 8,25 8 8 8 8 7,75 64,25 8,03
72 OPG Alen Radman Filipini 16, Poreč 8 8 8 8 8 8,25 8 8 64,25 8,03
74 Selektion 2 Torač d.o.o. Žbandaj 105, Poreč 8 8,25 8 8 7,75 8 8,25 8 64,25 8,03
17 Moraiolo OPG Čeko Filip Labinske republike 10,Umag 8,25 8 8 8 8 8 8 8 7,75 72 8,00
32 OPG Kmet Seget 18C, Umag 8 8 7,75 8,25 8 8 8 8 64 8,00
68 Nora Verte W.S.Consulting d.o.o. Novigradska ulica 30, Umag 8 8 8 8,25 8 8 8 7,75 64 8,00
4 OPG Zoran Štefulj A.K.Miošić 13,Čakovec 8 8,25 8 8 8 8 8 7,75 7,75 71,75 7,97
13 Blend OPG Marčelo Rioža Mušalež 63, Poreč 8 7,75 8 8,25 8 8 7,75 8 63,75 7,97
36 OPG Marčelo Deković Mihatovići 3A, Poreč 8,25 8,25 7,75 8 8 8 7,75 7,75 63,75 7,97
59 Adriano Momić Rošini 24, Tar 8 8 8 8 8 8 7,75 8 8 71,75 7,97
23 Bianchera Paula Bratović Sv.Ivan 3, Višnjan 8,25 8 8 7,75 7,75 8 8 8 7,75 71,5 7,94
35 Marijan Banko Banki 26, Tinjan 7,75 8 8 8,25 8 8 7,75 7,75 63,5 7,94
37 Nadija Pršurić Pršurić 33,Višnjan 8,25 8 8 7,75 8 8 8 7,75 7,75 71,5 7,94
83 Porečka Rrosulja OPG Kerin Sv. Martina 15, Tar 7,75 7,75 8 8 7,75 8 8 8 8 71,25 7,92
86 Istarska bjelica OPG Villa Rossa Rošini 6, Tar 8,25 8,25 7,75 8 7,75 7,75 7,75 7,75 8 71,25 7,92
55 Istarska rosulja, Glavica Fam Žužić Istarsak 5, Tar 8 7,75 8 7,75 8 7,75 8 8 63,25 7,91
3 OPG Floris Tina Ujevića 1, Poreč 8 8 7,75 7,75 7,75 8 8 7,75 8 71 7,89
41 Armando Žiković Peršurići 24, Višnjan 7,75 8 8 7,75 8 7,75 8 7,75 63 7,88
43 OPG Silvana Circota Vižinada 5A, Vižinada 7,75 8 8 8 8 7,75 7,75 7,75 63 7,88
49 Egidio Martin Krajcar Izola 8 8,25 7,75 7,75 7,75 8 7,75 7,75 63 7,88
21 Severino Deković Červar 24, Poreč 7,75 8 8 7,75 8 8 7,75 7,75 7,75 70,75 7,86
34 Nono Stipe OPG Nela Popović Montižana 4 8 8 7,75 7,75 7,75 8 7,75 7,75 8 70,75 7,86
78 Mario Paljar Gregovo lll/7, Poreč 8 8 7,75 8 7,75 8 7,75 7,75 7,75 70,75 7,86
56 Kalić Familija Žužić Istarska 5, Tar 7,75 8 7,75 7,75 8 8 7,75 7,75 62,75 7,84
24 Blend Paula Bratović Sv.Ivan 3, Višnjan 8 7,5 7,75 8 7,75 7,75 7,75 8 8 70,5 7,83
25 Marijan Rajko Rakovci 2, Baderna 7,75 7,75 8 8 7,75 7,75 7,75 7,75 8 70,5 7,83
38 OPG Anđelo Brčić 8 8 8 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 70,5 7,83
54 Porečka rosulja OPG Šimonović Kanali 8, Višnjan 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 8 62,25 7,78
30 OPG Brčić Vilma Baldaši 5, Vižinada 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 69,75 7,75
42 Luka Kodan Perci 22, Tar 8 7,75 7,75 7,75 7,75 7,5 7,75 7,75 62 7,75
47 SOPG Sanja Stojnić Istarske Kontrade 15, Vabriga 7,75 8 7,75 7,75 7,75 7,75 7,5 7,75 62 7,75
71 Viliam Gašparini Sošići 2, Kanfanar 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 62 7,75
82 Lecino OPG Kerin Sv. Martina 15, Tar 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 69,75 7,75
60 Adriano Momić Rošini 24, Tar 7,5 7,75 8 7,75 7,75 7,5 7,5 8 61,75 7,72
1 Poddolac Davor Sinožić Cvitani 3, Višnjan 8 7,75 7,5 7,75 7,5 7,75 7,75 7,5 7,75 69,25 7,69
22 Pino Rossi Bajkini 10a, Vižinada 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,5 7,75 7,5 69,25 7,69
77 "Selektion 1" Torač d.o.o. Žbandaj 105, Poreč 7,75 7,75 7,25 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 69,25 7,69
79 OPG Rubecula Gradska vrata 21, Novigrad 7,75 7,5 7,5 7,5 7,75 7,75 7,75 8 61,5 7,69
28 Leccino Klarić Edvard Gračišće 86D, Gračišće 8 7,75 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,75 8 69 7,67
5 OPG Edvard Kišić Veprinac 13, Ičići 7,75 7,5 7,5 7,75 7,5 7,5 7,75 7,75 7,75 68,75 7,64
10 Leccino OPG Pršurić Davor ul.8 marta 5, Poreč 7,75 7,75 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5 7,75 7,5 68,75 7,64
16 Frantoio OPG Čeko Filip Labinske republike 10,Umag 7,75 7,5 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5 7,75 7,75 68,75 7,64
39 OPG Elio Popović Flengi 14, Vrsar 7,75 7,75 7,75 7,5 7,5 7,5 7,75 7,75 7,5 68,75 7,64
44 Klaudio Bernobić Brnobići 13 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5 7,75 7,75 7,5 61 7,63
53 Villa Baldi Pazinska 3C, Tar 7,5 7,75 7,5 7,75 7,75 7,75 7,5 7,5 61 7,63
61 Alen Cvitković Coki 88, Funtana 7,75 7,75 7,75 7,5 7,5 7,5 7,75 7,5 61 7,63
66 Frata O.z.p. Glavica 31 ,Tar 7,75 7,75 7,75 7,5 7,5 7,5 7,5 7,75 61 7,63
26 Zvonimir Medvedović Prilesje 14, Zagreb 7,5 7,5 7,75 7,5 7,5 7,5 7,75 7,75 60,75 7,59
63 Santini Agro fructus j.d.o.o. Magrini 28, Nova Vas 7,75 7,75 7,5 7,5 7,75 7,5 7,5 7,5 60,75 7,59
29 OPG Novi torač, vl.Miro Pokrajac Valperi 6, Rovinj 7,5 7,5 7,75 7,5 7,75 7,5 7,5 7,5 7,75 68,25 7,58
2 Porečka rosulja OPG Višnjica Radoši 7, Poreč 7,5 7,5 7,5 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5 7,5 68 7,56
19 OPG San Rocco vl. Silvano Bartolić Fuškulin 12, Poreč 7,25 7,5 7,75 7,5 7,5 7,5 7,5 7,25 7,75 67,5 7,50 zlat.med.
57 Test 7,75 7,5 7,5 7,5 7,25 7,25 7,25 7,75 59,75 7,47 diploma za EDMU
85 OPG "Ramon" Vl.Branko Blažić Proporela 8, Novigrad 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,25 7,25 7,25 66,75 7,42
64 OPG Brence St. Vergotin 2, Poreč 7,25 7,5 7,25 7,5 7,5 7,25 7,25 7,5 59 7,38
40 U.O.Jurcan Jehnići 18, Poreč 7,25 7,25 7 7,5 7,25 7,25 7,5 7,5 58,5 7,31
65 OPG Aldo Jurcan Alekse Šantića 20, Poreč 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,5 58,25 7,28
81 OPG Banko Toni Kosinožići 26, Nova Vas 7 7,25 7,25 7,25 7,25 7 7 7 7 64 7,11
80 Franko Mian J.B.Tita 6, Novigrad 7,25 7 7 6,75 7 7 7,25 7 7,25 63,5 7,06
48 Ekološko ulje Ljubomir Macarol Kopar 7 6,5 6,75 6,75 6,75 7 7 7 54,75 6,84
27 Frantoio Klarić Edvard Gračišće 86D, Gračišće 6,75 6,5 6,5 6,75 6,5 6,75 6,75 6,75 6,75 60 6,67
67 Kata OPG Kešinović Ivica Bužinija 26B, Novigrad 6,75 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,75 7 59,5 6,61
84 OPG Kokir Sv. Anton , Vabriga 6,75 6,75 6,75 6,5 6,5 6,5 6,5 6,75 6,5 59,5 6,61
31 OPG Užanca, Vladimir Gašparini Eufrazijeva 29, Poreč 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,75 58,75 6,53
52 Morgan Vanesa Šmarje 6 6 6 5,75 6 6,25 6 6 48 6,00 Diploma za djevičansko mas ulje

POZIV

za 28. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“

POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 16.12.2023. god. u restoranu „ISTRA“ u Taru s početkom u 17,00 sati, održati 28. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga .
Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti.
usret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske županije, Ministarstva poljoprivrede, Istarske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.

Manifestacija će se odvijati prema sljedećem programu17,00 sati Okupljanje uzvanika i gostiju
17,30 sati Dr.sc.Marin Krapac: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: „Mogućnosti suvremenih tehnologija u maslinarstvu“
18,00 sati Dr.sc.Marin Krapac: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: „Maslinina muha, najvažniji štetnik ploda masline u Istri-problemi i rješenja“
18,30 sati Dr.sc. Karolina Brkić Bubola: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: „Utjecaj načina berbe maslina na kvalitetu i senzorna svojstva maslinovog ulja sorte Buža“
19,00 sati OKRUGLI STOL
Diskusija o maslinarskoj problematici.
Moderatori: Đankarlo Žužić dipl. inž. agr.
Dodjela priznanja i odličja maslinarima za postignutu kvalitetu maslinovog ulja
19,30 sati Degustacija ulja i degustacija jela pripremljena na ekstra djevičanskom maslinovom ulju.


Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.

 

POZIV

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira
28. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju
„Tekuće zeleno zlato Istre“ 16.12.2023. godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 8.12.2023., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.

Kotizacija po uzorku iznosi 20 eura.

Sve informacije su dostupne na tel.: 052 434 089, 095 911 3000 ili 091 431 0003Obrazloženje:

UZORCI: Za manifestaciju je potrebno dostaviti dvije boce Vašeg ulja po 0.5 l. Na jednu bocu zalijepiti Vašu etiketu ili vaše podatke. Druga boca mora biti bez etikete jer ide na degustaciju pod šifrom.

KEMIJSKA ANALIZA: Kemijsku analizu se može napraviti na Poljoprivrednom institutu Poreč 052 408 348 (odobravaju 15 % popusta za članove Udruge), Zavodu za javno zdravstvo ( bilo gdje u hrvatskoj) ili NIR analiza Zagreb 01 2991644, 0923391379. Stranci u ovlaštenim laboratorijima svoje zemlje. Molimo Vas da svoje uzorke dostavite što ranije zbog lakšeg organiziranja „Panel testa“. Kemijske analize mogu doći i kasnije i odvojene od uzoraka sve do 11.12.2023. (prije tiskanja priznanja). Mogu se dostaviti i skenirane na gore navedene i-mail adrese.Tajnik udruge Zdenko Barac

Prijava za natjecanje

 

POZIV

10.5.-13.05.2023 Tečaj fiziološke sposobnosti za kušače djevičanskih maslinovih ulja_Tar-Vabriga / Corso di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini _ Torre-Abrega

Poziv možete otvoriti klikom na ovaj link

 

FORMULAR ZA OCJENJIVANJE KVALITETE REZIDBE MASLINA Tar-25.03.2023.

   
Rezač
   
Ime Prezime   
   
MASLINA
   
Red. Br.   
   
ocjena   
   
MASLINA
   
Red.br.   
   
ocjena   
   
UKUPNA OCJENA   
   
poredak   

1.Đanfranko Brajković

Tar
   
5   
   
52   
   
23   
   
59   
   
111   
   
1.   
   
2.Igor Kerin
   
Tar   
   
3   
   
55   
   
15   
   
53   
   
108   
   
2.   
   
3.Livio Mottica
   
Bale   
   
1   
   
59   
   
12   
   
47   
   
106   
   
3.   
   
4.Egidio Krajcar
   
Izola   
   
6   
   
50   
   
16   
   
53   
   
103   
   
   
   
5.Đani Mušković
   
Umag   
   
4   
   
52   
   
30   
   
49   
   
101   
   
   
   
6.Hrvoje Radovčić
   
Vrsar   
   
9   
   
50   
   
29   
   
49   
   
99   
   
   
   
7.Alen Radman
   
Poreč   
   
8   
   
50   
   
27   
   
45   
   
95   
   
   
   
8.Alen Cvitković
   
Funtana   
   
19   
   
48   
   
22   
   
47   
   
95   
   
   
   
9.Moroso Gilberto
   
Udine   
   
20   
   
43   
   
25   
   
50   
   
93   
   
   
   
10.Massimo Scappini
   
Fprenza   
   
18   
   
45   
   
28   
   
45   
   
90   
   
   
   
11.Filip Roce
   
Žminj   
   
17   
   
44   
   
26   
   
43   
   
87   
   
   
   
12.Tapacino Roberto
   
Udine   
   
7   
   
41   
   
14   
   
37   
   
78   
   
   

U suradnji sa: Savjetodavnom službom , Udrugom Agro-Poreč

POZIV

na 12. nacionalni šampionat rezidbe maslina u obliku
polikonične vaze

u subotu 25.ožujka. 2023. godine u 10 sati u masliniku koji se nalazi pored raskrsnice Tar- Vabriga.

Skup će se održati pod pokroviteljstvom:


 • Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
 • Općine Tar-Vabrige
 • Turističke zajednice općine Tar-Vabriga

Svi zainteresirani maslinari mogu dobiti dodatne informacije kod tajnika udruge Zdenka Barca na br.tel. 052 434 089 , 095 911 3000 te na Internet stranicama www.olea.com.hr. Prijave za natjecatelje primati će se zaključno do početka rezidbe ili na gore navedene brojeve i na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr ili olea.udruga@gmail.com

Nagrade prvoplasiranima biti će dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:

 • Turistička zajednica Tar-Vabriga
 • AM grupa d.o.o. Buzet
 • Azrri d.o.o. Pazin
 • -Trutanić d.o.o. Poreč

Sa osobitim poštovanjem:

TAR-ožujak 2023.god.

Predsjednik stručnog organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić dip.ing.agr.

Spisak proizvođača maslinovog ulja na manifestaciji «Tekuće zeleno zlato Istre» 2022

RB Ime proizvođač adresa ocjena
42 OPG San Rocco Silvano Bartolić Fuškulin 12, Poreč 8,5 8,5 8,5 8,25 8,25 8 8,25 8,25 8,5 8,5 83,50 8,35
52   OPG Robert Fatorić Vižinada 6c, Vižinada 8,5 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,5 8,25     66,50 8,31
10 Leccino Ulja   Komarija Borut   65/1, Cerovlje 8,25 8,5 8,5 8,25 8 8,25 8,25 8,25 8,25   74,50 8,28
86 Maslinik Tar Villa Baldi Pazinska 3c,   Tar 8,5 8,25 8,5 8 8 8,25 8,5 8,25     66,25 8,28
107 Porečka rosulja Sandra Perčić Ribarska 24,   Vabriga 8,5 8,5 8,25 8,25 8,25 8 8,25 8,25     66,25 8,28
40 CUVE OPG Šimonović Kanali 8,   Višnjan 8,5 8,25 8,25 8,25 8 8 8,25 8,25 8,5 8,25 82,50 8,25
74 Bianchera 2. Barbić Ivan Mihatovići 2,   Nova Vas 8,5 8,25 8,5 8,25 8 8 8,25 8 8,5 8,25 82,50 8,25
92   Ljubomir   Macarol Erjavičeva 10,   Koper 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25     66,00 8,25
102   Marijan Rajko Rakovci 2,   Baderna 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25     66,00 8,25
105 Mix Istrian Vina Bernobić Markovac 20,   Višnjan 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25     66,00 8,25
66 Buža Torač d.o.o. Žbandaj 105,   Poreč 8,25 8,25 8,5 8,25 8,25 8,25 8,25 8 8,25 8 82,25 8,23
94 MIX OPG Kerin Sv.Martina 15,   Tar 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8 8,25     65,75 8,22
104 Mix Stare brajde OPG Aldo   Bernobić Markovac 20,   Višnjan 8,25 8,5 8 8,25 8,25 8,25 8,25 8     65,75 8,22
70 CUVE .1 Torač d.o.o. Žbandaj 105,   Poreč 8 8,25 8,5 8,25 8,25 8,25 8,25 8 8 8,25 82,00 8,2
12 Cangarela OPG Zoran   Štefulj A.K.Miošića 13,   Čakovec 8,25 8,25 8,25 8,25 8 8 8,25 8,25 8,25 8 81,75 8,18
103   Lino Ligović Flengi 19A,   Vrsar 8,25 8,25 8 8 8 8,25 8,25 8,25     65,25 8,16
71 Porečka rosulja   1. Barbić Ivan Mihatovići 2,   Nova Vas 8,5 8,25 8,25 8 8 8 8 8 8,25 8,25 81,50 8,15
83   Milenko Cukerić Cukerići 19,   Svetivinčenat 8,25 8,25 8 8 8 8 8,25 8,25 8,25 8,25 81,50 8,15
69 Bianchera Torač d.o.o. Žbandaj 105,   Poreč 8,25 8,25 8,5 8,25 8 8 8 8 8,25 8 81,50 8,15
33   Dr. Ante   Radočaj Gržinka 15,   Nova Vas 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8 8,25 8 8 8 81,50 8,15
28 Rosulja OPG Marčelo   Rioža Mušalež 63,   Poreč 8 8,25 8,25 8 8,25 8,25 8 8     65,00 8,13
51   OPG Villarossa Rošini 3, Tar 8,25 8,25 8 8 8 8,25 8,25 8     65,00 8,13
108 Bjelica OPG Branko   Blažić Porporela 8,   Novigrad 8,25 8 8 8,25 8,25 8 8,25 8     65,00 8,13
68 D'ORO Torač d.o.o. Žbandaj 105,   Poreč 8,25 8,25 8,25 8 8 8 8 8 8 8,25 81,00 8,1
106 Leccino Rudi Perčić Ribarska 24,   Vabriga 8,25 8,25 8 8 8 8,25 8 8     64,75 8,09
15 Istarska bjelica OPG Pršurić   Davor ul.8.mart 5,   Poreč 8,25 8,25 7,75 7,75 8,25 8 8 8 8,25 8,25 80,75 8,08
19   Zoran Uljančić T.Ujevića 14,   Poreč 8,25 8,25 8,25 8 8,25 8 8 8 7,75   72,75 8,08
8 Leccino OPG Čeko Filip Labinske   republike 10, Umag 8 8,25 8 8 8 8 8 8,25 8   72,50 8,06
36 C&P Santa   Marina Anton Stojnić Vabriga,Republika   16, Tar 8,25 8 8 8 8 8 8 8,25     64,50 8,06
47 Nono Stipe   ,Porečka rosulja OPG Nela   Popović Muntižana4,   Poreč 8,25 8 8 8 8 8,25 8 8     64,50 8,06
88 Istarska bjelica OPG Boris Božić Kovri 22B,   Brtonigla 8 8 8 8 8 8 8,25 8,25     64,50 8,06
97   OPG Stošija   Baljak Ante Baljka   Paje 27, Poličnik, Zadar 8 8,25 8,25 8 8 8 8 8     64,50 8,06
37 C&P Laron Anton Stojnić Vabriga,Republika   16, Tar 8 8 8 8,25 8,25 8 8 8 8 8 80,50 8,05
67 Leccino Torač d.o.o. Žbandaj 105,   Poreč 8,25 8,25 8,25 7,75 8,25 8 8,25 8 7,75 7,75 80,50 8,05
9   Marija Grbavac Buroli 27 A 8 8,25 8 8 8 8 8 8 8   72,25 8,03
64   OPG Aldo Jurcan A.Šantića 20,   Poreč 8,25 8 8,25 8 8 8 8 7,75     64,25 8,03
95 Porečka rosulja OPG Kerin Sv.Martina 15,   Tar 8 8 8,25 8 8 8 8 8     64,25 8,03
101   OPG Vilijam   Mendiković Stancija   Amiroso 6, Poreč 8,25 8 7,75 7,75 8,25 8 8 8,25     64,25 8,03
7 Rosulja OPG Čeko Filip Labinske   republike 10, Umag 8 8 8,25 8 8 8 8 8 7,75   72,00 8
32 MIX Vladimir   Gašparini Eufrazijeva 27,   Poreč 8 8 8,25 8 8 8 8 8 8 7,75 80,00 8
35 C&P Kleno Anton Stojnić Vabriga,Republika   16, Tar 8,25 8 7,75 8 7,75 7,75 8 8,25 8,25 8 80,00 8
85 Maslinik Vabriga Villa Baldi Pazinska 3c,   Tar 8 8 8,25 8 8 8 7,75 8     64,00 8
99   Obitelj   Tercolo  Višnjanska 8,   Nova Vas 8 8 8 8 8 8 8 8     64,00 8
21 Leccino Severino   Deković Červar 24,   Poreč 7,75 8 8 8 8 8 8 8 8 8 79,75 7,98
34 C&P Perlazzi Anton Stojnić Vabriga,Republika   16, Tar 8 8 8,25 7,75 8 7,75 8 8 7,75 8,25 79,75 7,98
65 CUVE 2. Torač d.o.o. Žbandaj 105,   Poreč 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7,75 79,75 7,98
16 Porečka rosulja OPG Pršurić   Davor ul.8.mart 5,   Poreč 8 8 8,25 8 7,75 7,75 8 8 8   71,75 7,97
59 Leccino-Dritta OPG Francesco   Žužić  Istarska 3, Tar 7,75 8 8 8 8 8 8 8     63,75 7,97
84 OPG Frata  Denis Mušković Glavica 31, Tar 8 8 8 8 7,75 8 8 8     63,75 7,97
96 KOKIR Milan Kokir Tar-Vabriga 8 8 7,75 8 8 8,25 8 7,75     63,75 7,97
1   Mario Bonifačić Punat, Krk 7,75 8 8,25 8 8 7,75 7,75 7,75 8,25   71,50 7,95
29 Bjelica OPG Marčelo   Rioža Mušalež 63,   Poreč 8 8 8 8 8 7,75 8 8 8 7,75 79,50 7,95
80 Poddolac Davor Sinožić Cvitani   3,Višnjan 8 8 8 7,75 7,75 8 8 8 8 8 79,50 7,95
60 MIX OPG Francesco   Žužić  Istarska 3, Tar 8 8,25 8 8 8 7,75 7,75 7,75     63,50 7,94
61   Roko Radić D.Trinajstića   12, Poreč 8 8 8 8 8 7,75 8 7,75     63,50 7,94
82   OPG Stancija   Fava Salvela 54,   Novigrad 8 8 7,75 7,75 8 8 7,75 8,25     63,50 7,94
26 CUVE OPG Marčelo   Rioža Mnušalež 63,   Poreč 8 8 7,75 8 8 7,75 8 8 8 7,75 79,25 7,93
39 "OLEUM   EX" OPG Vranić   Franko Bajkini 23,   Vižinada 8 8 7,75 7,75 7,75 7,75 8 8 8 8,25 79,25 7,93
4   Eko ABS d.o.o. V.Švalbe 29,   Rovinj 8,25 8 7,75 7,75 7,75 7,75 8 8 8   71,25 7,92
11 Buža Ulja Komarija Borut 65/1,   Cerovlje 8 8 8 8 8 7,75 8 7,75 7,75   71,25 7,92
54   OPG Pino Rossi Bajkini 10 A,   Vižinada 8 7,75 8 8 8 8 7,75 7,75     63,25 7,91
56   Egidio Krajcar Sv. Petar 13, Izola 8 8 8 7,75 8 7,75 8 7,75     63,25 7,91
100   OPG Poropat Levarija 15, Nova Vas 7,75 8 8 8 8 7,75 8 7,75     63,25 7,91
31   OPG Paljar Gregovo 3/7 7,75 7,75 7,75 8 8 8 8 8 7,75 8 79,00 7,9
57   Morgan Vanesa Grintovec 1B, Šmarje 7,75 8 7,75 8 7,75 7,75 7,75 8,25     63,00 7,88
91 MIX OPG Boris Božić Kovri 22B, Brtonigla 8 7,75 7,75 7,75 8 8 7,75 8     63,00 7,88
93 Frantoio OPG Floris T.Ujevića 1, Poreč 7,75 8,25 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 8,25     63,00 7,88
6 Moraiolo OPG Čeko Filip Labinske republike 10, Umag 8 8 8 7,75 7,75 7,75 7,75 8 7,75   70,75 7,86
38   OPG Marčelo Deković Mihatovići 3A, Nova Vas 8,25 8 7,75 7,75 7,75 7,75 8 7,75 7,75 7,75 78,50 7,85
41 Buža puntoža OPG Šimonović Kanali 8, Višnjan 7,75 8 7,75 7,75 8 8 7,75 7,75 7,75 8 78,50 7,85
44   OPG Berljafa Višnjanska 23, Nova Vas 8 8 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 8 8 78,50 7,85
72 Bianchera Barbić Ivan Mihatovići 2, Nova Vas 8 8 7,75 7,75 7,75 8 7,75 7,75 8 7,75 78,50 7,85
77 Porečka Rosulja 4. Barbić Ivan Mihatovići 2, Nova Vas 7,75 8 8 8 7,75 8 7,75 7,75 7,75 7,75 78,50 7,85
53   OPG David Stojnić Sv. Antona 17, Tar 8 7,75 8 7,75 8 7,75 7,75 7,75     62,75 7,84
62 OPG Rubecula Ecio Radovan Gratska vrata 21, Novigrad 7,75 8 7,75 7,75 7,75 8 8 7,75     62,75 7,84
45 CUVE Josip Bratović Sv. Ivan-kaštel, Višnjan 7,75 7,75 8 7,75 7,5 7,75 8 8 7,75 8 78,25 7,83
20   OPG Novi Torač Rovinjsko selo Sv. Antona 4, Rovinj 7,75 8 7,75 8 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 78,00 7,8
24   Alen Cvitković Coki 88 7,75 8 8 7,5 7,75 7,75 7,75 7,75 8 7,75 78,00 7,8
73 Porečka rosulja 2. Barbić Ivan Mihatovići 2, Nova Vas 7,75 8 7,25 7,25 8 8 8 8 7,75 8 78,00 7,8
81   OPG Adriatic-Martel,Vl.Josip i   Mario Štifanić Glagoljaška 26, Poreč 7,5 7,75 7,75 7,75 8 7,75 7,75 7,75 7,5 8 77,50 7,75
3 Porečka rosulja OPG Višnjica Radoši 7, Poreč 7,75 7,75 7,75 8 8 7,5 7,5 7,75 7,75   69,75 7,75
48   OPG Elio Popović Flengi 14, Vrsar 7,75 7,75 8 7,75 7,75 7,5 7,75 7,75     62,00 7,75
50   OPG Carolina M.Milohanovića 8, Poreč 8 7,5 7,75 7,75 7,5 7,75 7,5 8     61,75 7,72
87   OPG Grebac Kovači 17, Kaštelir 7,75 7,75 7,5 7,75 7,75 7,5 7,75 8     61,75 7,72
27 Leccino OPG Marčelo Rioža Mušalež 63, Poreč 7,75 7,75 7,75 7,75 7,5 7,5 7,75 7,75 7,75 7,75 77,00 7,7
78 Blend 2. Barbić Ivan Mihatovići 2, Nova Vas 7,5 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,5 7,75 77,00 7,7
63   Franko Mian J.B.Tita, Novigrad 7,5 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,5 7,75     61,50 7,69
98   OPG Gašparini Andrea Vidikovac trsine bb, Vrsar 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,5 7,75 7,5     61,50 7,69
2 test panela Tar-Vabriga 7,75 7,75 7,75 7,5 7,5 7,75 7,75 7,5 8   69,25 7,67
5   OPG Lindi Gino i Silva Varvari ,Porečka 23, Poreč 7,5 7,5 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,5 8   69,25 7,67
58   OPG Silvana Circota V.Jože 14, Vabriga 7,75 7,75 7,5 7,5 7,5 7,75 7,75 7,75     61,25 7,66
89 Bjelica OPG Brance St.Vergotin 2, Gedići 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5 7,75 7,75 7,75     61,25 7,66
13 Babudri Kuća Kišić Babudri Višnjan 7,75 7,75 7,25 7,75 7,75 7,75 7,5 7,75 7,5   68,75 7,64
43   OPG Branko Stanišljević Mugeba 11, Poreč 7,5 7,5 7,75 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5 7,5 8 76,25 7,63
90 Leccino OPG Brance St.Vergotin 2, Gedići 7,5 7,75 7,75 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5     61,00 7,63
76 Porečka rosulja 3. Barbić Ivan Mihatovići 2, Nova Vas 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,75 7,75 7,75     60,75 7,59
14   Emil Kalčić  Ferenci 15, Vižonada 7,5 7,5 7,5 7,75 7,5 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5 75,75 7,58
55   Patrik Kleva Malija 148, Izola 7,5 7,5 7,5 7,5 7,75 7,5 7,5 7,75     60,50 7,56
79 Blend 3. Barbić Ivan Mihatovići 2, Nova Vas 7,5 7,5 7,75 7,75 7,5 7,5 7,5 7,5     60,50 7,56
75 Blend 1. Barbić Ivan Mihatovići 2, Nova Vas 7,5 7,5 7,5 7,5 7,75 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 75,25 7,53
30   Anđelo Brčić Brčičići, Brčička 5, Nova Vas 7,75 7,75 7,25 7,25 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 75,00 7,5
46   OPG Adriano Momić Rošini 24, Tar 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,25 7,5 74,75 7,48
18   Danijela Devčić Podvrtli 17, Nova Vas 7,5 7,5 7,25 7,25 7,25 7,25 7,75 7,75 7,5 7,5 74,50 7,45
22 Porečka rosulja Severino Deković Červar 24, Poreč 7,5 7,5 7,5 7,25 7,5 7,25 7,5 7,5 7,5   67,00 7,44
23   Obitelj Kossetto P.Preradovića 3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,25 7,25 7,25 7,5 7,5 74,25 7,43
25   SOPG Sanja Stojnić Istarske Kontrade 15, Vabriga 7,25 7,25 7,25 7,25 7 7 7,25 7 7 7,5 71,75 7,18
17 Leccino Josip Bratović Sv. Ivan-kaštel, Višnjan 7 7 7 7 7,25 7 7 7 7,5   63,75 7,08
49   "U.O.Jurcan" Jehnići 18, Poreč 6,75 6,75 6,75 7 7 7 7 7     55,25 6,9

 

POZIV

za 27. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“

POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 17.12.2022. god. u restoranu „ISTRA“ u Taru s početkom u 17,00 sati, održati 27. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga .
Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti.
Susret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske županije, Ministarstva poljoprivrede, Istarske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.

Manifestacija će se odvijati prema sljedećem programu16,30 sati Okupljanje uzvanika i gostiju
17,00 sati Otvorenje manifestacije, pozdravne riječi domaćina, organizatora i uzvanika
17,30 sati Dr.sc.Marin Krapac: „Kako folijarnom gnojidbom povećati rodnost maslina?“
18,00 sati Dr. sc. Danijela Poljuha "Maslina u laboratoriju"
18,30 sati Kristuna Grozić, mag. ing.agr.:
"Opadanje plodova i sušenje stabala masline - uzroci i rješenja"
19,00 sati Dr. sc. Karolina Brkić Bubola i dr. sc. Anja Novoselić
"List masline u proizvodnji djevičanskog maslinovog ulja: pomoć ili smetnja?"
19,30 sati OKRUGLI STOL
Diskusija o maslinarskoj problematici.
Moderatori: Đankarlo Žužić dipl. inž. agr.
Dodjela priznanja i odličja maslinarima za postignutu kvalitetu maslinovog ulja
Degustacija ulja i degustacija jela pripremljena na ekstra djevičanskom maslinovom ulju.


Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.

 

POZIV

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira
27. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju
„Tekuće zeleno zlato Istre“ 17.12.2022. godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 8.12.2022., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.

Kotizacija po uzorku iznosi 150,00 kuna

Sve informacije su dostupne na tel.: 052 434 089 ili 095 911 3000Obrazloženje:

UZORCI: Za manifestaciju je potrebno dostaviti dvije boce Vašeg ulja po 0.5 l. Na jednu bocu zalijepiti Vašu etiketu ili vaše podatke. Druga boca mora biti (čista) bez etikete jer ide na degustaciju pod šifrom.

KEMIJSKA ANALIZA: Kemijsku analizu se može napraviti na Poljoprivrednom institutu Poreč 052 408348, Zavodu za javno zdravstvo ( bilo gdje u hrvatskoj) ili NIR analiza Zagreb 01 2991644, 0923391379. Stranci u ovlaštenim laboratorijima svoje zemlje. Molimo Vas da svoje uzorke dostavite što ranije zbog lakšeg organiziranja „Panel testa“. Kemijske analize mogu doći i kasnije i odvojene od uzoraka sve do 10.12.2021. (prije tiskanja priznanja). Mogu se dostaviti i skenirane na gore navedene i-mail adrese.Tajnik udruge Zdenko Barac

Prijava za natjecanje

 


REZULTATI: Na "11.nacionalnom šanpionatu rezidbe maslina uzgojnog oblika polikonočna vaza"

Ime Prezime   br/bodova od 120
Đani Mušković Umag 99
Igor Kerin Tar 96
Alen Cvitković Funtana 94
Blaž Petrić Vodnjan 91
Roberto Tapacino Udine 90
Roberto Soldatić Nova Vas 89
Petar Rikato Medulin 87
Massimo Scapini Toskana 87
Adrian Kožljan Pula 86
Gilberto Moroso Udine 81
Danilo Blažević Poreč 79
Livio Mottica Bale 75
Igrana Paljar Poreč 64


U suradnji sa: Savjetodavnom službom i Udrugom Agro-Poreč

OBAVIJEST O ODGODI

11. nacionalnog šampionata rezidbi maslina u obliku
polikonične vaze

koji se trebao održati u subotu 2. travnja 2022. zbog kiše se odgađa za subotu 09.04. 2022. godine u 10 sati u masliniku cca. 500 m ispod nogometnog igrališta u Taru. (uz cestu za Lanternu)

Skup će se održati pod pokroviteljstvom:


 • Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
 • Općine Tar-Vabrige
 • Turističke zajednice općine Tar-Vabriga

Svi zainteresirani maslinari mogu dobiti dodatne informacije kod tajnika udruge Zdenka Barca na br.tel. 052 434 089 , 095 911 3000 te na Internet stranicama www.olea.com.hr. Prijave za natjecatelje primati će se zaključno do početka rezidbe ili na gore navedene brojeve i na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr ili olea.udruga@gmail.com

Nagrade prvoplasiranima biti će dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:

 • Turistička zajednica Tar-Vabriga
 • AM grupa d.o.o. Buzet
 • Azrri d.o.o. Pazin
 • Vino Artis d.o.o. Višnjan

Sa osobitim poštovanjem:

TAR-ožujak 31. ožujak 2022.god.


U suradnji sa: Savjetodavnom službom , Udrugom Agro-Poreč

POZIV

na 11. nacionalni šampionat rezidbe maslina u obliku
polikonične vaze

u subotu 2. travnja 2022. godine u 10 sati u masliniku cca. 500 m ispod nogometnog igrališta u Taru. (uz cestu za Lanternu)

Skup će se održati pod pokroviteljstvom:


 • Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
 • Općine Tar-Vabrige
 • Turističke zajednice općine Tar-Vabriga

Svi zainteresirani maslinari mogu dobiti dodatne informacije kod tajnika udruge Zdenka Barca na br.tel. 052 434 089 , 095 911 3000 te na Internet stranicama www.olea.com.hr. Prijave za natjecatelje primati će se zaključno do početka rezidbe ili na gore navedene brojeve i na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr ili olea.udruga@gmail.com

Nagrade prvoplasiranima biti će dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:

 • Turistička zajednica Tar-Vabriga
 • AM grupa d.o.o. Buzet
 • Azrri d.o.o. Pazin
 • Vino Artis d.o.o. Višnjan

Sa osobitim poštovanjem:

TAR-ožujak 2022.god.

Predsjednik stručnog organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić dip.ing.agr.
U suradnji sa:
Odjel za poljoprivredu Istarske županije
Općinom Tar-Vabriga
Turističkom zajednicom Tar-Vabriga
Hrvatska poljoprivredno savjetodavna služba
Udruga Agro-Poreč, Poreč

Organiziraju šampionat rezidbe maslina uzgojenih u obliku polikonične ili višestožaste vaze

U novije vrijeme maslinarstvo doživljava pravu renesansu općenito a posebno u Istarskoj županiji gdje se ubrzano podižu novi maslinici. Ta činjenica ukazuje na potrebu sustavnog praćenja novih tehnologija u maslinarstvu, a posebno upoznavanje maslinara s fiziologijom reza i ishranom maslina, odnosno uspostavu bližeg kontakta između uzgajača maslina i stručnjaka. Treba istaći da je u velikoj mjeri brz razvoj maslinarstva popraćen financijskim poticajima. Pri tome se često olako prelazi preko potrebe za educiranjem proizvođača, pa se događa da se često zanemaruje pravilan pristup rezidbi. Čest je slučaj da se provodi neadekvatna i neprimjerena rezidba, što kod nekih uzgajača uvjetuje niske i neredovite prirode. Iz tog razloga Olea udruga maslinara Istarske županije organizira nacionalni šampionat o rezidbi masline suvremenog uzgojnog oblika polikonične ili višestožaste vaze.

Cjelokupna lokalna strategija poljoprivredne proizvodnje bazira se prvenstveno na teritorijalnoj integraciji poljoprivrede i turizma. Značenje ove akcije je ojačati sposobnost poljoprivrednih poduzetnika u sektoru proizvodnje poljoprivrednih namjernica. Ovo natjecanje ima osim edukativne namjere i namjeru populariziranja maslinarstva, koje u Istri odavna ima slavnu tradiciju. U tom smislu organiziramo nacionalno nadmetanje za dodjelu nagrade

„VJEŠTINA U REZIDBI MASLINE“
Namjera nacionalne nagrade „vještina u rezidbi masline“ je:

 • Valoriziranje profesionalnog rezača masline,
 • Stimuliranje profesionalnih djelatnika u nadmetanju za bolji rad,
 • Sudjelovanje u poboljšanju sektora maslinarstva i uljarstva
 • Poduzeti akcije osposobljavanja maslinara u glede tehničkih zahvata u masliniku itd.
Natječaj je rezerviran za:
 • poljoprivredne djelatnike koji se bave maslinarstvom
 • djelatnike koji posjeduju bilo koji agronomski stupanj obrazovanja
 • poljoprivrednim djelatnicima koji se bave vođenjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • učenicima i studentima poljoprivrednih škola i fakulteta.
Osobe zainteresirane za nadmetanje i sudjelovanje na XI. nacionalnom šampionatu u rezidbi masline“ mogu se javiti tajniku Olee Zdenku Barcu na tel.-052 434 089 ili 095 911 3000 odnosno na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr, olea.udruga@gmail.com

PRAVILA NATJECANJA


ZBOG OGRANIČENOG BROJA STABALA OVE GODINE MOŽE NASTUPITI MAKSIMALNO 20 TAKMIČARA. Prednost imaju oni koji se prije prijave . Natjecanje će se odvijati u Taru cca 500 m od nogometnog igrališta u smjeru Lanterne. Stabla masline predviđena za natjecanje sudionika biti će označena brojevima. Svaki natjecatelj imati će na raspolaganju 2 (dva) stabla koja će biti izvučena ždrijebom. Maksimalno dozvoljeno vrijeme za svakog djelatnika za oba stabla je 60 minuta.
 • Svaki rezač mora biti opremljen vlastitom opremom za obavljanje rezidbe.
 • Dozvoljena je samo ručna oprema: škare, ručna pila i adekvatni produžeci.
 • Nije dozvoljena oprema na električni, pneumatski i motorni pogon.
 • Rezidba se provodi sa zemlje. Primjena ljestvi nije dozvoljena
Svako nepridržavanje propisima biti će sankcionirano diskvalifikacijom. Komisija će biti sastavljena od 3 stručna člana. Svaki član komisije ocjenjivati će takmičare bodovanjem od 0 do 20 za svako orezano stablo na službenim formularima.

Kriteriji bodovanja:
- Izolacija provodnice od 0 do 5 bodova
- Ravnoteža između primarnih grana od 0 do 5 bodova
- Smještaj sekundarnih grana od 0 do 4 boda
- Intenzitet rezidbe od 0 do 4 boda
- Kvaliteta reza od 0 do 2 boda


Maksimalni broj bodova po jednom stablu iznosi 20 bodova po ocjenjivaču. Prva tri natjecatelja sa najviše bodova biti će nagrađeni od glavnih sponzora, a za ostale je predviđena potvrda o sudjelovanju.Predsjednik organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić

 

Spisak proizvođača maslinovog ulja na smotri 2021 «Tekuće zeleno zlato Istre»

2021poredak              
26LeccinoUlja Komarija d.o.o.Borut 65/1,Cerovje8,58,58,5888,258,58,258 74,508,28Velika zlatna medalja
14Sapparis ČrnicaOPG Čeko FilipLabinske republike 10, Finida ,Umag8,258,258,258,25888,258,258 73,508,17zlatna medalja
45NociaraBarbić IvanMihatovići 2, Nova Vas8,258,258,258,2588,25888,25881,508,15 
58Grinjan- Lunjanka 2.OPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,58,258,258888,258,258881,508,15 
33BelicaArsen JurinčićBoršt 60/D,Merezige SL8,258,258,258,2588,25888 73,258,14 
46Blend 1Barbić IvanMihatovići 2, Nova Vas8,258,258,2588,25888,258 73,258,14 
41Porečka rosulja 1.Barbić IvanMihatovići 2, Nova Vas8,258,25888,258,25888 73,008,11 
16Sapparis RošinjolaOPG Čeko FilipLabinske republike 10, Finida ,Umag8,258,258,258,2588888881,008,1 
57RaveceOPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,2588,2588888,2588,2581,008,1 
60Leccio del CornoOPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,258,2588888,258,258881,008,1 
66 OPG GojtanFiorini 36, Brtonigla8,258,2588888,2588,25881,008,1 
34CuveeArsen JurinčićBoršt 60/D,Merezige SL88,25888,258888,25 72,758,08 
35Istarska bjelicatestLivade88,258,2588888,258 72,758,08 
2Gušti ulikeOPG KerinSv.Martin 15, Tar8,258,257,758888,2588 72,508,06 
25RožinjolaOPG Nevio TopaniGlavica 29, Tar887,758,2588,2588,258 72,508,06 
27Istarska bjelicaUlja Komarija d.o.o.Borut65/1,Cerovje8,258,258888888 72,508,06 
56Grinjan-Lunjanka 1.OPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,258888888,258 72,508,06 
59Rosciola It.OPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,258888,258888 72,508,06 
9NardisAnton RotarTrviž 14, Pazin888,25888888880,258,03 
39 OPG San Rocco Vl. Silvano BartolićFuškulin 12, Poreč887,75888888,258,2580,258,03 
62Mix 4OPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč88,258887,7588,258 72,258,03 
3 OPG Petra KmetSeget 18c, Umag888888888 72,008 
6C&P KLENOOPG Anton StojnićRepublika 16, Vabriga88,258,2587,7587,757,758,25 72,008 
12Nono Stipe Porečka rosuljaOPG Nela PopovićMuntižana 4, Poreč888,2588887,758880,008 
15Sapparis Moraiolo OPG Čeko FilipLabinske republike 10, Finida ,Umag8,258888887,758880,008 
42Porečka rosulja 2.Barbić IvanMihatovići 2, Nova Vas888888888 72,008 
4 Adriana BerčićMihatovići 3, Poreč888,258,25887,757,757,75879,757,98 
5C&P PerlazziOPG Anton StojnićRepublika 16, Vabriga7,7588888,2587,757,758,2579,757,98 
43Porečka rosulja 3.Barbić IvanMihatovići 2, Nova Vas88888887,758879,757,98 
8C&P Santa MarinaOPG Anton StojnićRepublika 16, Vabriga888,25887,75887,75 71,757,97 
24 Josip Mario ŠtifanićGlagoljaška88,25887,7587,757,758 71,507,94 
37Istarska bjelicaOPG VillarossaRošini 6, Tar8887,758887,758 71,507,94 
61NociaraOPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč888887,75887,75 71,507,94 
23 OPG Dušan PančelatRadoši 7, Poreč8887,757,7588 7,75 8 71,257,92 
17 OPG Fero AlbinoMirna 5, Novigrad87,757,757,757,757,757,7588,25 70,757,86 
55RosignolaOPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč7,757,7587,7587,757,7588 70,757,86 
31 Ulika PunatPunat7,7587,757,757,7587,757,758 70,507,83 
47Blend 2Barbić IvanMihatovići 2, Nova Vas87,757,7587,7587,757,757,75 70,507,83 
67 OPG Lino LigovićFlengi 19A, Vrsar7,757,7587,757,757,757,757,758,25 70,507,83 
70 Romina BernobichMarkovac 7a,Višnjan87,757,757,757,57,757,7588 70,257,81 
52Cuve'eOPG Lučano StojnićRepublika 33, Vabriga7,7587,757,757,57,757,757,757,75877,757,78 
51Porečka rosuljaOPG Lučano StojnićRepublika 33, Vabriga7,757,757,757,757,757,757,757,757,757,7577,507,75 
63 U.O.JurcanJehnići 18, Poreč7,757,757,757,57,757,757,757,758 69,757,75 
10 OPG FlorisT.Ujevića 1, Poreč87,757,57,757,57,757,757,757,5877,257,73 
13LeccinoOPG Adriano MomićRošini 24, Tar7,57,757,757,57,757,7587,757,757,7577,257,73 
29MixOPG Žužić FranceskoIstarska 5, Tar7,757,757,57,757,757,757,757,757,75 69,507,72 
30Porečka rosuljaOPG Žužić FranceskoIstarska 5, Tar7,757,57,757,57,757,757,757,758 69,507,72 
7C&P LARONOPG Anton StojnićRepublika 16, Vabriga7,57,757,757,757,757,757,757,757,57,7577,007,7 
21 OPG Elio PopovićFlengi 14, Vrsar7,757,757,57,757,757,757,757,757,57,7577,007,7 
40 Aleks i Dorijano RitošaRitošin brig 52, Vižinada7,57,757,57,57,757,757,757,757,75877,007,7 
65FrataOPG Denis MuškovićGlavica 31, Tar7,757,757,757,757,757,757,757,57,57,7577,007,7 
18 OPG Davor PršurićUl.8.marta 5, Poreč7,757,757,757,757,57,57,57,757,757,7576,757,68 
53 OPG RubeculaGradska vrata 21, Novigrad7,757,757,57,757,57,757,57,57,5 68,507,61 
38 OPG VillarossaRošini 6, Tar7,757,757,57,57,57,57,757,57,57,7576,007,6 
36 OPG Silvana CircotaVelog Jože 14, Tar7,757,57,57,57,57,57,757,757,5 68,257,58 
54 Obitelj TercoloVišnjanska 6, Nova Vas7,57,57,57,757,57,57,757,757,5 68,257,58 
11 Severino DekovićČervar 24, Poreč7,57,57,57,57,57,57,57,57,75 67,757,53 
20 Marčelo DekovićMihatovići 3A, Poreč7,57,57,57,57,57,57,57,57,57,575,007,5 
50LeccinoOPG Lučano StojnićRepublika 33, Vabriga7,57,57,757,57,257,57,257,57,75 67,507,5 
64Ekološko EDOUDomačija MundaLiminjan 14, Portorož7,57,57,57,257,57,57,57,57,5 67,257,47Diploma za postignutu kvalitetu EDMU
22 OPG KorikTar-Vabriga7,57,57,257,57,257,57,57,57,57,574,507,45 
32 Feručo VoštenVladimira Gortana 9,Tar7,57,57,257,257,257,57,57,57,57,2574,007,4 
68 OPG Brčić EdiRogovići 21, Tar7,257,257,57,57,257,257,57,57,57,574,007,4 
44RaveceBarbić IvanMihatovići 2, Nova Vas7,257,257,257,257,57,57,57,57,5 66,507,39 
28 Darijo KlevaIvana Regenta 10,Izola777777777 63,007 
48 OPG Kešinović IvicaBužanija 26B, Novigrad777777777770,007 
1BaritestItalija6,756,7576,756,75776,56,5 61,006,78 
19Bari 2.testItalija6665,755,5665,55657,755,78Diploma za postignutu kvalitetu DMU
49 Dr.Ante RadočajGržinka 15, Nova Vas5,555555,55,566 48,505,39 
Spisak proizvođača 2021 "Tekuće zeleno zlato Istre"               

 

POZIV

za 26. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“

POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 18.12.2021. god. u restoranu „Degustacione“ u Taru s početkom u 17,00 sati, održati 26. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga . Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti. Susret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske županije, Ministarstva poljoprivrede, Istarske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.

Manifestacija će se odvijati prema slijedećem programu:S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju skup će se održati u smanjenom obimu. Neće biti održana predavanja i okrugli stol. Maslinari koji su dali svoje uzorke maslinovog ulja na takmičenje o „kvaliteti maslinovog ulja“ mogu svoje diplome podići u restoranu Degustacione od 17,00 do 19,00 sati.

Oni koji nisu u mogućnosti sami podići svoja priznanja mogu to učiniti naknadno u kancelariji udruga ili nazvati tajnika na br. 0959113000 te se dogovoriti o načinu dostave. Ukupne rezultate panel testa mogu se pogledati na web stranici udruge www.olea.com.hr..

Sve maslinare molimo da se pridržavaju epidemioloških mjera i sa sobom imaju „kovid potvrdu“.Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.

 

POZIV

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira
26. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju
„Tekuće zeleno zlato Istre“ 17.12.2021. godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 8.12.2021., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.

Kotizacija po uzorku iznosi 150,00 kuna

Sve informacije su dostupne na tel.: 052 434 089 ili 095 911 3000Obrazloženje:

UZORCI: Za manifestaciju je potrebno dostaviti dvije boce Vašeg ulja po 0.5 l. Na jednu bocu zalijepiti Vašu etiketu ili vaše podatke. Druga boca mora biti (čista) bez etikete jer ide na degustaciju pod šifrom.

KEMIJSKA ANALIZA: Kemijsku analizu se može napraviti na Poljoprivrednom institutu Poreč 052 408348, Zavodu za javno zdravstvo ( bilo gdje u hrvatskoj) ili NIR analiza Zagreb 01 2991644, 0923391379. Stranci u ovlaštenim laboratorijima svoje zemlje. Molimo Vas da svoje uzorke dostavite što ranije zbog lakšeg organiziranja „Panel testa“. Kemijske analize mogu doći i kasnije i odvojene od uzoraka sve do 10.12.2021. (prije tiskanja priznanja). Mogu se dostaviti i skenirane na gore navedene i-mail adrese.Tajnik udruge Zdenko Barac

Prijava za natjecanje

 

Spisak proizvođača maslinovog ulja na smotri 2020 «Tekuće zeleno zlato Istre»
br. uz.brendproizvođačadresadegustator 1.2.3.4.5.6.7.8.9. ocjena 
9POREČKA ROSULJAOPG Nela PopovićMontižana 4, Poreč8,58,58,258,258,258,258,258 66,258,28velika zlatna medalja
83CUVEE`Arsen JurinčićBoršt 60/D, Marezige8,258,258,258,258,2588,258,258,2574,008,22zlatne medalje za EDMU
46C&P LaronOPG Anton Stojnić i Nivio StojnićRepublika 16,Vabriga8,258,258,258,258,25888,258,2573,758,19 
10 OPG Nela PopovićMontižana4, Poreč8,258,2588,258,257,758,258,258,2573,508,17 
78Grinjan-LunjankaEdo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,258,258,258,258,257,7588,258,2573,508,17 
45C&P KlenoOPG Anton Stojnić i Nivio StojnićRepublika 16,Vabriga8,258,258,258,258,25888873,258,14 
77NociaraEdo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,258,258,25888,25888,2573,258,14 
25SapparisOPG Filip ČekoLabinske republike 10, Umag8,258,25888,25888 64,758,09 
27NardisOPG Anton RotarTrviž 14, Pazin8,25888888,258,25872,758,08 
44C&P PerlazziOPG Anton Stojnić i Nivio StojnićRepublika 16,Vabriga8,258,25888,25888872,758,08 
34SelekcijaKalčić-obrt za trgovinuDalmatinska 1, Vrsar8,258,258,2588,257,7587,75872,508,05 
54Evan & MiaOPG Radojka CvitanMagrini 11, Nova Vas8,257,757,7588,258,2588872,258,03 
55 Romina BernobichMarkovac 7a,Višnjan8,258,258,258,258,257,757,757,757,7572,258,03 
90Piranska ŠtortaDomačija MundaLimijan14, Portorož888887,7588,258,2572,258,03 
58 OPG Ugo i Lory MusizzaIstarske Kontrade 77, Vabriga888887,7588,258,2572,258,03 
6MiješanoAnđelo BrčićBrčići,Brčićka 5, Nova Vas8,258888,257,75887,7572,008 
8 OPG Fabricio KoverlicaDalmatinska 54, Vrsar88888888872,008 
80RaveceEdo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,257,757,757,757,758,2588,258,2572,008 
87Uz.-1Dragan VujkovićOktaviana Valića 34A, Rijeka88888888872,008 
3 OPG Zoran ŠtefuljA.K.Miošića 13, Čakovec8,258,258887,757,757,75 63,757,97 
17PBMIvan BarbićMihatovići 2, Poreč8,258888,257,757,757,75 63,757,97 
32Istarska bjelicaKalčić-obrt za trgovinuDalmatinska 1,Vrsar887,75887,758,258,257,7571,757,97 
39 OPG Loredana Krbavčić1.maja t, Buzet887,7588888871,757,97 
62 Lino LigovićFlengi 19A, Vrsar888888887,7571,757,97 
75MaurinoEdo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8887,758888871,757,97 
33BužaKalčić-obrt za trgovinuDalmatinska 1, Vrsar87,757,7588888871,507,94 
59 OPG Andrea GaspriniVidikovac,Trsine 38, Vabriga88,2588,2587,757,757,757,7571,507,94 
66 Obitelj TercoloVišnjanska 23, Nova Vas7,757,757,75888888,2571,507,94 
84RossignjolaOPG Francesco ŽužićIstarska 3, Tar7,758888887,75871,507,94 
40 OPG Elio PopovićFlengi 14, Vrsar888887,757,757,75871,257,92 
11BabudriOPG KišićBabudri 7,Višnjan88887,7587,757,75 63,257,91 
12ŠkeriOPG KišićPut za Veprinac 13 Ičići888887,757,757,757,7571,007,89 
57"Frata"Denis MuškovićGlavica 31, Tar887,757,757,7587,758871,007,89 
73 Flavio KmetSeget 18c, Umag7,757,75887,758887,7571,007,89 
91Istrska belicaDomačija MundaLimjan 14, Portorož7,7587,7587,75887,757,7570,757,86 
2PoddolacDavor SinožoćCvitani 4,Višnjan7,757,7587,758887,757,7570,757,86 
28Istarska bjelicaOPG VillarossaRošini 6, Tar88887,757,757,757,757,7570,757,86 
48 Anton UljančićA.Butorca 16, Poreč888887,757,57,757,7570,757,86 
7 OPG PaljarGregovo III/7, Poreč888887,57,757,5 62,757,84 
16MiješanoIvan BarbićMihatovići 2, Poreč87,757,757,757,7587,7587,7570,507,83 
29 OPG VillarossaRošini 6, Tar87,57,757,7587,7587,75870,507,83 
71 LeccinoOPG Francesco ŽužićIstarska 3, Tar87,757,75887,757,757,757,7570,507,83 
21 OPG Sergović Korado43.I.Divizija 17, Rovinj7,757,7587,7587,757,757,75 62,507,81 
23 Severino DekovićČervar 24, Poreč7,757,7587,7587,757,757,75 62,507,81 
26 Josip Mario ŠtifanićGlagoljaška 26, Poreč87,57,5887,757,757,75870,257,81 
35LeccinoKalčić-obrt za trgovinuDalmatinska 1, Vrsar87,757,757,757,757,757,757,75870,257,81 
53 OPG Feliče BerljafaVišnjanska 23, Nova Vas7,757,757,757,7587,7587,757,7570,257,81 
86 OPG Goran BoškovićIstarske Konntrade 105, Vabriga7,757,7587,7587,757,757,757,7570,257,81 
67 OPG Milan TriparM. Balota 14, Poreč7,7587,757,757,757,757,757,757,7570,007,78 
70 OPG Edi BrčićRogovići 21, Tar87,757,757,757,757,757,757,757,7570,007,78 
5BjelicaAnđelo BrčićBrčići,Brčićka 5, Nova Vas7,757,57,757,757,757,7587,75 62,007,75 
85 Ankica BoškovićIstarske Kontrade 105, Vabriga7,757,757,757,75887,57,57,7569,757,75 
1 DušanPančelatRadoši 7, Poreč7,57,57,7587,757,757,757,75 61,757,72 
61Oro IstrianoOPG BernobićV. Nazora 7, Poreč7,757,57,57,757,757,7587,757,7569,507,72 
79BlendEdo JugovacGlagoljaška 13, Poreč7,757,57,57,7587,757,757,757,7569,507,72 
14 Zdenko Bačac&Irma BartolićIvekovićeva 6, Rijeka7,57,757,57,757,57,588 61,507,69 
69 OPG KerinSv.Martin 15, Tar7,757,757,757,757,757,57,57,757,7569,257,69 
31LeccinoMoreno VižintinVeli Mlun 14, Buzet7,57,757,757,57,57,757,757,757,7569,007,67 
56"SANTA CROCE"Marino CircotaUl.Velog Jože 14, Vabriga7,757,57,757,757,757,57,57,757,7569,007,67 
30BlendMoreno VižintinVeli Mlun 14, Buzet7,757,757,57,57,57,57,757,57,7568,507,61 
64 OPG PoropatLevarija 15, Nova Vas7,757,57,57,57,757,757,757,57,568,507,61 
68Gušt UlikeOPG KerinSv.Martin 15, Tar7,57,757,57,57,757,57,57,757,7568,507,61 
72BlendOPG Francesco ŽužićIstarska 3, Tar7,757,757,757,57,57,57,57,57,7568,507,61 
74 Monika VrusI.L.Ribara 4, Poreč7,757,57,57,57,757,757,757,57,568,507,61 
81BelicaArsen JurinčićBoršt 60/D, Marezige7,757,57,57,57,57,757,757,57,7568,507,61 
65 Dr. Ante RadočajGržinka 15, Nova Vas7,57,57,57,757,57,57,57,757,7568,257,58 
42KlevaDario KlevaUl.Ivana Regenta 1o, Izola7,57,57,57,57,57,57,57,757,7568,007,56 
18MaurinoIvan BarbićMihatovići 2, Poreč7,757,57,57,57,57,57,57,57,567,757,53 
47C&P Santa marinaOPG Anton Stojnić i Nivio StojnićRepublika 16,Vabriga7,57,57,57,57,257,757,57,757,567,757,53 
20 Gino LindiVarvari,Porečka 23, Poreč7,57,57,257,257,757,57,57,75 60,007,5 
76RosinjolaEdo JugovacGlagoljaška 13, Poreč7,757,57,257,757,757,257,57,57,2567,507,5 
52 Daniel KeršiklaBolara 59,Grožnjan7,57,257,57,57,57,57,57,57,567,257,47diplome za EDMU
60 OPG Gordana DekovićMihatovići 3A, Nova Vas7,57,57,57,57,257,257,57,57,567,007,44 
22 Aldo RadošićBrčići, Vala 27,57,257,257,257,57,57,57,57,566,757,42 
63 OPG BernobićV. Nazora 7, Poreč7,57,57,257,57,257,57,257,257,566,507,39 
41 Marino PahovićJagodje 41b, Izola7,257,257,257,257,57,57,57,257,566,257,36 
50"Antica oil"OPG Stevo MajkićRadmani 637,57,57,57,57,257,577,257,2566,257,36 
82 U.O. "JURCAN"Jehnići 18, Poreč7,257,257,257,257,257,57,57,57,566,257,36 
13 OPG Eđidio ČekićB. Valenti 27, Poreč7,257,2577,257,257,57,57,5 58,507,31 
51 OPG BerčićMihatovići 3, Poreč7,257,257,257,257,257,257,257,57,565,757,31 
19LeccinoIvan BarbićMihatovići 2, Poreč7,57777,257,57,57,5 58,257,28 
36RubekulaOPG Ecio RadovanGradska vrata 21, Novigrad7,257,257,257,2577,2577,57,565,257,25 
15 Aldo JurcanA.Šantića 20, Poreč7777,57,2577,257,5 57,507,19 
43Punta San SimeonEgidio Krajcar 7,257,257,2577,2577,257,257,2564,757,19 
4 Vladimir GašpariniEufrazijeva 27, Poreč7,25777,257,2577,257,257,2564,507,17 
37 Milkan MaravićSv.Antona 15, Novigrad777,25777,257,257,257,2564,257,14 
38 Ivica KešinovićBužanija 26B, Novigrad77777,257,25777,2563,757,08 
49 OPG Đulijana ŠticunK.Kranjca 24, Labin76,7577777,257,257,2563,507,06 
88Uz.-2Dragan VujkovićOktaviana Valića 34A, Rijeka76,756,756,756,75777,257,2562,506,94 
24 Branko BlažićPorporela 8, Novigrad6,756,7576,756,7576,756,75761,506,83 
89Stancija FavaDušanka Lovrenc NimčevićSalvela 54,Dajla, Novigrad6,56,56,56,56,56,756,56,56,7559,006,56

 

Spisak proizvođača maslinovog ulja na smotri 2019 «Tekuće zeleno zlato Istre»
Redni brojNaziv uljaIme i PrezimeAdresaOcjenaNagrada
78GrignjanOPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,17Velika zlatna medalja: Za Ekstra djevičansko maslinovi ulje
53VERGAL.FrantoioLaguna Novigrad d.d.Škverska 8, Novigrad8,14Zlatna medalja za EDMU
44Blend 2Arsen JurinčičBoršt 60/D, Merezige8,11 
61 Kadenaro IsabellaBuroli 2, Brtonigla8,11 
65Santa marinaOPG Anton i Nivio StojnićVabriga, Republika 16, Tar8,11 
23Cuve 2Sabadin DanjelMerezige 868,08 
79NocciaraOPG Edo JugovacGlagoljaška 13, Poreč8,06 
48 OPG Zoran ŠtefuljA.K.Miošića 13, Čakovec8,03 
8StonZvonimir MedvedovićPrilesje 14, Zagreb8 
12 OPG Filip ČekoLabinske Republike 10, Umag8 
19KlennoOPG Anton i Nivio StojnićVabriga, Republika 16, Tar8 
24BjelicaSabadin DanjelMerezige 868 
45MaurinoDomačija MundaLiminjan 14, Portorož8 
95 OPG Mladen DiklićDrage Gervaisa 18, Poreč8 
72LeccinoOPG Aldo BernobićMarkovac 20, Višnjan8 
43MaurinoArsen JurinčičBoršt 60/D, Merezige7,97 
91 Obitelj TercoloVišnjanska 6, Nova Vas7,97 
68 OPG KišićBabudri 7, Višnjan7,97 
20Cuve 1Sabadin DanjelMerezige 867,95 
21 Sandi JermanBošmarin 37/a, Koper7,95 
39GlavicaObitelj ŽužićIstarska 5, Tar7,95 
83 Dragan VujkovićOktavijana Valića 34/A, Rijeka7,94 
97BužaOPG RadovanGradska Vrata 21, Novigrad7,94 
9 Zvonimir MedvedovićPrilesje 14, Zagreb7,93 
41Blend 1Arsen JurinčičBoršt 60/D, Merezige7,92 
64LaronOPG Anton i Nivio StojnićVabriga, Republika 16, Tar7,92 
66Histria 2.Sandi JermanBošmarin 37/a, Koper7,92 
86 OPG Milan TriparM.Balota 14, Poreč7,91 
34 Mario RajkoRakovci 2, Baderna7,89 
38 Bernobich AuroraMarkovac 7A, Višnjan7,89 
47FrantoioDomačija MundaLiminjan 14, Portorož7,89 
63PerlazziOPG Anton i Nivio StojnićVabriga, Republika 16, Tar7,89 
7 OPG Andrea GaspariniVidikovac Trsine 38, Vrsar7,88 
84 OPG Kmet VesnaSeget 18c, Umag7,88 
96 Goran VrusMassa Lombarda 2, Poreč7,88 
74MixOTU "Kalčić" Dalmatinska 1, Vrsar7,86 
3 OPG Frane ŠupeAntuna Barca 3c,Zadar7,86 
5 OPG Filip ČekoLabinske Republike 10, Umag7,85 
30 Dr. Ante RadočajGržinka 15, Nova Vas7,83 
31 Štifanić Josip MarioM. Vlašića 35, Poreč7,83 
51VERGAL-blendLaguna Novigrad d.d.Škverska 8, Novigrad7,83 
67 OPG Fabricio KovrlicaDalmatinska 54, Vrsar7,83 
69 OPG Lino LigovićFlengi 19a, Vrsar7,83 
58 OPG Petar RikatoRegi 69,Medulin7,81 
82 Antonia JurcanJehnići 18, Poreč7,81 
6 Dušan PančelatRadoši 7, Poreč7,78 
80BužaOPG GojtanFiorini 36, Brtonigla7,78 
89COCOLO-VINAElvio KokoloIstarska 4, Tar7,78 
98 Michele MuskovicFrata 12,Tar7,78 
11 Đulijana ŠtucinK.Kranjca 24, Labin7,75 
15 Tina MarkovičPolje 30/B, Izola7,75 
62 Alfredo MendikovićBuići 31A, Poreč7,75 
81Istarska bjelicaOPG GojtanFiorini 36, Brtonigla7,75 
93 Aleks i Dorijano RitošaBrig 52, Vižinada7,75 
87BužaKerin Stelio & familijaSv. Martina 15, Tar7,72 
22 Aldo JurcanA. Šantića 20, Poreč7,7 
29 OPG Deković GordanaMihatovići 3a, Nova Vas7,7 
28 OPG Anđelo BrčićBrčićka 5,Nova Vas7,69 
52VERGAL-LeccinoLaguna Novigrad d.d.Škverska 8, Novigrad7,69 
59 Mario VelenikVeleniki 47, Poreč7,69 
71MiXOPG Aldo BernobićMarkovac 20, Višnjan7,69 
17 Pahovič MarioJagodje 41b, Izola7,68 
57 OPG Lindi Gino i SilvaPorečka 23, Varvari, Poreč7,67 
2 OPG Feliče BerljafaVišnjanska 23, Nova Vas7,65 
14 OPG VillarossaRošini 6, Tar7,65 
37 Alen CvitkovićCoki 88, Funtana7,64 
50 OPG Rioža MarčeloMušalež 63, Poreč7,64 
1PoddolacDavor SinožićCvitani 4, Višnjan7,63 
26 OPG Elio PopovićFlengi 14, Vrsar7,63 
32BUŽAOPG Davor Peršurić8.marta 5, Poreč7,61 
49 OPG Marina DuškovićZagrebačka 21B, Višnjan7,61 
76LeccinoOTU "Kalčić" Dalmatinska 1, Vrsar7,61 
88LeccinoKerin Stelio & familijaSv. Martina 15, Tar7,61 
4 OPG Majkić StevoRadmani 63, Poreč7,6 
56 OPG MarasMarasi 43, Vrsar7,58 
77 Moreno VižintinVeli Mlun 14, Buzet7,58 
73Istarska bjelicaOTU "Kalčić" Dalmatinska 1, Vrsar7,56 
75BužaOTU "Kalčić" Dalmatinska 1, Vrsar7,5do tu: Zlatna medalja za EDMU
36GrignanObitelj ŽužićIstarska 5, Tar7,45Diploma za Ekstra djevičansko maslinovo
54 OPG Deković SeverinoČervar 24, Poreč7,44 
85 OPG Gracijela PoropatLevarija 15, Nova VaS7,44 
25 OPG Eđidio ČekićBruno Valenti 27, Poreč7,38 
90 OPG Marija ZekićGedići 20, Nova Vas7,34 
10 Đuliana ŠtucinK.Kranjca 24, Labin7,3 
13 OPG VillarossaRošini 6, Tar7,3 
94 OPG David StojnićSveti Anton 17, Vabriga7,25 
40 OPG Kešinović IvicaBužinija 26b, Novigrad7,19 
27 Josip Bepo LevakKorčulanska 14, Poreč7,1 
33Istarska BjelicaOPG Davor Peršurić8.marta 5, Poreč7,1 
55UPSIObrt Poseidon, vl. Michael TasićCerjani 4, Kaštelir7,08 
70 OPG Petar RikatoRegi 69,Medulin7,06 
46LeccinoDomačija MundaLiminjan 14, Portorož7,03 
18 Egidio KrajcarUl. sv.Petra 13, Izola6,93 
42 OPG Jagić GoranSali VI/14, Sali, Dugi otok6,86 
16 Macarol LjuboErjavičeva 10, Koper6,78 
60 Aleksandar BrčićRogovići 21, Tar6,14diploma za: Djevičansko maslinovo ulje
35 Vladimir GašpariniEufrazijeva 27, Poreč6,08 
92 OPG Floris MarinoT.ujevića 1, Poreč6

 

POZIV

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira
24. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju
„Tekuće zeleno zlato Istre“ 14.12.2019. godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 5.12.2019., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.

Kotizacija po uzorku iznosi 150,00 kuna

Sve informacije su dostupne na tel.: 052 434 089 ili 095 911 3000

Tajnik udruge Zdenko BaracObrazloženje:

UZORCI: Za manifestaciju je potrebno dostaviti dvije boce Vašeg ulja po 0.5 l. Na jednu bocu zalijepiti Vašu etiketu ili vaše podatke. Druga boca mora biti (čista) bez etikete jer ide na degustaciju (pod šifrom).

KEMIJSKA ANALIZA: Kemijsku analizu se može napraviti na Poljoprivrednom institutu Poreč 052 408348, Zavodu za javno zdravstvo ( bilo gdje u hrvatskoj) ili NIR analiza Zagreb 01 2991644, 0923391379. Stranci u ovlaštenim laboratorijima svoje zemlje. Molimo Vas da svoje uzorke dostavite što ranije zbog lakšeg organiziranja „Panel testa“. Kemijske analize mogu doći i kasnije i odvojene od uzoraka sve do 09.12.2019. (prije tiskanja priznanja). Mogu se dostaviti i skenirane na gore navedene i-mail adrese.

Prijava za natjecanje

 

FORMULAR ZA OCIJENJIVANJE KVALITETE REZIDBE MASLINA Tar-30.03.2019.

Rezač
Ime Prezime

MASLINA
Red. Br.

ocjena

MASLINA
Red.br.

ocjena

UKUPNA OCJENA

poredak

1.Hrvoje
Radovčić
Vrsar

19

51

30

49

100

1.

2.
Igor Kerin
Vabriga

5

48

34

50

98

2.

3.
Massimo Skappini
Firenza

2

48

9

49

97

3.

4.
Petar Rikato
Medulin

6

49

38

47

96

5.Alen
Cvitković
Funtana

15

50

22

46

96

6.
.Dubravko Ačić
Novigrad

20

50

21

45

95

7.Ivan
Kršanović

Katun Trviški

26

48

29

44

92

8.Đani
Mušković
Umag

13

46

14

45

91

9.Danilo
Blažević
Poreč

3

43

17

45

88

10.Stefan
Fakin
Kopar

1

41

8

46

87

11.Aleks
Ristić
Vodnjan

24

46

39

40

86

12.Marino
Pripuzović
Vodnjan

4

45

28

41

86

13.Mauricio
Košuta
Sv.Lovreč

32

40

33

44

84

14.Dejan
Jakac
Buzet

23

43

25

41

84

15.Vladimir
Cerin
Poreč

16

44

31

39

83

16.Gilberto
Moroso
Udine

12

41

27

40

81

17.Roberto
Tapacino
Udine

7

44

40

37

81

18.Miro
Poropat
Bale

11

37

35

44

81

19.Darko
Marangunić
Poreč

10

44

18

35

79
U suradnji sa: Savjetodavnom službom , Udrugom Agro-Poreč

POZIV

na 10. nacionalni šampionat rezidbe maslina u obliku
polikonične vaze

u subotu 30. ožujka 2019. godine u 10 sati u masliniku koji se nalazi na cesti Tar-Lanterna. Cca 500 metara od nogometnog igrališta u pravcu prema Lanterni.

Skup će se održati pod pokroviteljstvom:


 • Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
 • Općine Tar-Vabrige
 • Turističke zajednice općine Tar-Vabriga

Svi zainteresirani maslinari mogu dobiti dodatne informacije kod tajnika udruge Zdenka Barca na br.tel. 052 434 089 , 095 911 3000 te na Internet stranicama www.olea.com.hr. Prijave za natjecatelje primati će se zaključno do početka rezidbe ili na gore navedene brojeve i na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr ili olea.udruga@gmail.com

Nagrade prvoplasiranima biti će dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:

 • Turistička zajednica Tar-Vabriga
 • AM grupa d.o.o. Buzet
 • Azrri d.o.o. Pazin
 • Trutanić d.o.o. Poreč

Sa osobitim poštovanjem:

TAR-ožujak 2019.god.

Predsjednik stručnog organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić dip.ing.agr.
U suradnji sa:
Istarska županija
Općinom Tar-Vabriga
Turističkom zajednicom Tar-Vabriga
Hrvatska poljoprivredno savjetodavna služba
Udruga Agro-Poreč, Poreč

Organiziraju šampionat rezidbe maslina uzgojenih u obliku polikonične ili višestožaste vaze

U novije vrijeme maslinarstvo doživljava pravu renesansu općenito a posebno u Istarskoj županiji gdje se ubrzano podižu novi maslinici. Ta činjenica ukazuje na potrebu sustavnog praćenja novih tehnologija u maslinarstvu, a posebno upoznavanje maslinara s fiziologijom reza i ishranom maslina, odnosno uspostavu bližeg kontakta između uzgajača maslina i stručnjaka. Treba istaći da je u velikoj mjeri brz razvoj maslinarstva popraćen financijskim poticajima. Pri tome se često olako prelazi preko potrebe za educiranjem proizvođača, pa se događa da se često zanemaruje pravilan pristup rezidbi. Čest je slučaj da se provodi neadekvatna i neprimjerena rezidba, što kod nekih uzgajača uvjetuje niske i neredovite prirode. Iz tog razloga Olea udruga maslinara Istarske županije organizira nacionalni šampionat o rezidbi masline suvremenog uzgojnog oblika polikonične ili višestožaste vaze.

Cjelokupna lokalna strategija poljoprivredne proizvodnje bazira se prvenstveno na teritorijalnoj integraciji poljoprivrede i turizma. Značenje ove akcije je ojačati sposobnost poljoprivrednih poduzetnika u sektoru proizvodnje poljoprivrednih namjernica. Ovo natjecanje ima osim edukativne namjere i namjeru populariziranja maslinarstva, koje u Istri odavna ima slavnu tradiciju. U tom smislu organiziramo nacionalno nadmetanje za dodjelu nagrade

„VJEŠTINA U REZIDBI MASLINE“
Namjera nacionalne nagrade „vještina u rezidbi masline“ je:

 • Valoriziranje profesionalnog rezača masline,
 • Stimuliranje profesionalnih djelatnika u nadmetanju za bolji rad,
 • Sudjelovanje u poboljšanju sektora maslinarstva i uljarstva
 • Poduzeti akcije osposobljavanja maslinara u glede tehničkih zahvata u masliniku itd.
Natječaj je rezerviran za:
 • poljoprivredne djelatnike koji se bave maslinarstvom
 • djelatnike koji posjeduju bilo koji agronomski stupanj obrazovanja
 • poljoprivrednim djelatnicima koji se bave vođenjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • učenicima i studentima poljoprivrednih škola i fakulteta.
Osobe zainteresirane za nadmetanje i sudjelovanje na X. nacionalnom šampionatu u rezidbi masline“ mogu se javiti tajniku Olee Zdenku Barcu na tel.-052 434 089 ili 095 911 3000 odnosno na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr, olea.udruga@gmail.com

Natjecanje će se odvijati u masliniku na cesti Tar-Lanterna. Stabla masline predviđena za natjecanje sudionika biti će označena brojevima. Svaki natjecatelj imati će na raspolaganju 2 (dva) stabla koja će biti izvučena ždrijebom. Maksimalno dozvoljeno vrijeme za svakog djelatnika za oba stabla je 60 minuta.
 • Svaki rezač mora biti opremljen vlastitom opremom za obavljanje rezidbe.
 • Dozvoljena je samo ručna oprema: škare, ručna pila i adekvatni produžeci.
 • Nije dozvoljena oprema na električni, pneumatski i motorni pogon.
 • Rezidba se provodi sa zemlje. Primjena ljestvi nije dozvoljena
Svako nepridržavanje propisima biti će sankcionirano diskvalifikacijom. Komisija će biti sastavljena od 3 stručna člana. Svaki član komisije ocjenjivati će takmičare bodovanjem od 0 do 20 za svako orezano stablo na službenim formularima.

Kriteriji bodovanja:
- Izolacija provodnice od 0 do 5 bodova
- Ravnoteža između primarnih grana od 0 do 5 bodova
- Smještaj sekundarnih grana od 0 do 4 boda
- Intenzitet rezidbe od 0 do 4 boda
- Kvaliteta reza od 0 do 2 boda


Maksimalni broj bodova po jednom stablu iznosi 20 bodova po ocjenjivaču. Prva tri natjecatelja sa najviše bodova biti će nagrađeni od glavnih sponzora, a za ostale je predviđena potvrda o sudjelovanju.Predsjednik organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić

 

Spisak proizvođača maslinovog ulja na smotri 2018 «Tekuće zeleno zlato Istre»

Redni brojNaziv uljaIme i prezimeAdresa 
72 Obitelj TercoloBrčići 6, Nova Vas8,22
89 Domačija MundaLiminjan 14, Portorož8,2
37 OPG Filip ČekoLabinske republike 10, Finida ,Umag8,16
34 Grozdan PrencPauletići 71a, Tinjan8,13
2BiancheraAlojz SinčićGradska Vrata , Novigrad8,11
44 OPG Floris MarinoT.Ujevića 1, Poreč8,1
51 Ariella Coronica-FabrišCesta Contessa 22, Novigrad8,09
65 OPG MofardinTerlevići dolenji 49A,Tinjan8,09
39C&P Santa MarinaOPG Anton i Nivio StojnićRepublika 16, Vabriga8,07
41"Terra mia"Lučano StojnićRepublika 33, Vabriga8,06
66 Alfredo MendikovićBujići 31A, Poreč8,06
70MIXOPG Adriano BravarLabinci 144, Kaštelir8,04
77 OPG Denis MuškovićGlavica 31, Tar8,03
59 Lino LigovićFlengi 19a, Vrsar8
68Istarska BjelicaDarko BrenceSt. Vergotin 2, Gedići7,97
75 OPG Mladen DiklićDrago Gervais 18, Poreč7,97
8 OPG Roša AldoRošini 6, Tar-Vabriga7,96
90Obrt PoseidonMichael TasićCerjani 4, Kaštelir7,95
38C&P LaronOPG Anton i Nivio StojnićRepublika 16, Vabriga7,94
55VERGAL-frantoioLaguna Novigrad d.d.Škverska 8, Novigrad7,94
10BužaAlen CvitkovićCoki 88, Funtana7,93
18 Zvonimir MedvidovićPrilesje 14, Zagreb7,93
63 Zoran ŠtefuljKošutići 3a, Višnjan7,93
91 OPG "Jurcan"Jehnići 18, Poreč7,93
33Ol ZumescoOPG Matijašić DanijelaCreska 8, Poreč7,91
80C&P KlenoOPG Anton i Nivio StojnićRepublika 16, Vabriga7,9
1BlendAlojz SinčićGradska Vrata , Novigrad7,89
32 Sandi JermanBošmarin 37a, Kopar7,88
94 Dorijano RitošaRitošin Brig 52, Vižinada7,88
60 OPG Beaković-VorkapićŽbandaji 93, Poreč7,86
19 Dušan PančelatRadoši 7, Poreč7,85
47 OPG obitelj ŽužićIstarska 5, Tar7,84
12 Elio PopovićFlengi 14, Vrsar7,83
14RosinjolaOPG Banić IvanPodzidine 4, Sveti Lovreč7,83
92 OPG Aleks TorcelloLabinci 140, Kaštelir7,83
22 Klaudia PeršurićUl. 8. Marta 5 , Poreč7,8
43 OPG PaljarGregovo III/7, Poreč7,79
86Črnica 1OPG Vižentin MorenoGradinje 13, Motovun7,78
3 OPG Brčić AleksandarRogovići 21, Tar7,75
23 Mario ŠtifanićGlagoljaška 26, Poreč7,75
40C&P PerlazziOPG Anton i Nivio StojnićRepublika 16, Vabriga7,75
42 OPG Marija ZekićGedići 20, Nova Vas7,75
49LeccinoMartin BernacaSv. Martina2/a, Tar7,75
50RosinjolaMartin BernacaSv. Martina2/a, Tar7,75
73 Pino RossiBajkini 10a, Vižinada7,75
17ŠkeriOPG Eduard KišićPut za Veprinac 13, Ičići7,75
35 Fabricio KovrlicaDalmatinska 54, Vrsar7,72
48 Josip BrajkovićLukoni 24a, Brtonigla7,72
61PoddolacSinožić DavorCvitani 4, Višnjan7,72
64 Deković GordanaMihatovići 3a, Nova Vas7,72
78LeccinoOPG Aldo BernobićMarkovac 20, Poreč7,72
15 Aldo JurcanA. Šantića 20, Poreč7,7
30 OPG MarasMarasi 43, Vrsar7,69
85Črnica 2OPG Vižentin MorenoGradinje 13, Motovun7,68
95  OPG Flego Pićan7,67
26 Lindi Gino i SilvaVarvari,Porečka 23,Poreč7,66
52 Miro SokolovićGlavica 1, Tar7,66
81MIXOPG Radovan EcioGradska vrata 21, Novigrad7,66
21 OPG Davor PeršurićUl.8.Marta 5, Poreč7,65
88Cocolo vinaElvio KokoloIstarska 4, Tar7,65
29 OPG Marina DuškovićZagrebačka 21b, Višnjan7,64
46 OPG Cvitan RadojkaMagrini 11, Nova Vas7,64
28BiancheraAnđelo BrčićBrčićka 5, Nova Vas7,61
56VERGAL-leccinoLaguna Novigrad d.d.Škverska 8, Novigrad7,59
71 Boris HrastI.Andrića 40, Poreč7,59
76 Ani BernobichMarkovac 7a, Višnjan7,59
87OLIVARIAOPG PerčićRibarska 24, Vabriga7,59
20 OPG Anton UljančićAnke Butorac 16, Poreč7,58
82BužaOPG Radovan EcioGradska vrata 21, Novigrad7,58
36 OPG Berljafa FeličeVišnjanska 23, Nova Vas7,57
27LeccinoAnđelo BrčićBrčićka 5, Nova Vas7,56
67LeccinoDarko BrenceSt. Vergotin 2, Gedići7,56
74 Sandi DiklićDeklići 5a, Kaštelir7,56
79MIXOPG Aldo BernobićMarkovac 20, Poreč7,56
11 Josip Bepo LevakKorčulanska 14, Poreč7,55
5MješanoDušanka Lorenc NimčevićSalvela 54, Dajla, Novigrad7,5
13BužaOPG Banić IvanPodzidine 4, Sveti Lovreč7,5
69NADALINOPG Adriano BravarLabinci 144, Kaštelir7,5
16BabudriOPG Eduard KišićPut za Veprinac 13, Ičići7,48
57 OPG Franko VranićBajkini 23, Vižinada7,47
4OPG ParencanBoris ParencanGedići 22, Tar7,44
83 OPG Paulo StojnićTuristička 23, Vabriga7,43
24MixOPG Đuljana ŠtucinK. Kranjca 24, Labin7,41
54 OPG Branko BlažićPorporela 8, Novigrad7,39
6Istarska bjelicaDušanka Lorenc NimčevićSalvela 54, Dajla, Novigrad7,36
45 Flego AntonioBrkač 27, Motovun7,36
9 Severino DekovićČervar 24, Poreč7,25
58 OPG Marčelo RiožaMušalež 63, Poreč7,19
25CrnicaOPG Đuljana ŠtucinK. Kranjca 24, Labin7,16
7LeccinoOPG Roša AldoRošini 6, Tar-Vabriga7,1
62 Mario RajkoRakovci 2, Baderna7,06
84 OPG Files DeanLetajac 1b, Labin6,95
31 OPG Selimović DamirMugeba 81, Poreč6,91
93BontaOPG Danilo BlaževićB. Milanovića 316,9
53 Driesen InesPorečka 5/a, Tar6,58

 

POZIV

za 23. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“

POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 15.12.2018. god. u restoranu „ISTRA“ u Taru s početkom u 17,00 sati, održati 23. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga.
Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti.
Susret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske županije, Ministarstva poljoprivrede, Istarske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.

Manifestacija će se odvijati prema sljedećem programu16,30 sati Okupljanje uzvanika i gostiju
17,00 sati Otvorenje manifestacije, pozdravne riječi domaćina, organizatora i uzvanika
Pročelnik za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu dr.sc. Ezio Pinzan
RADIONICA U SKLOPU NACIONALNOG PROGRAMA OČUVANJA I ODRŽIVE UPORABE BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU
17,30 sati Željka Cegur dipl.ing.; Ministarstvo poljoprivrede
„Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora“ Autori: Željka Cegur, Tomislav Petrović, Ivica Delić, Jelena Đugum; Ministarstvo poljoprivrede
18,00 sati Dr.sc.Marin Krapac; Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
„Značaj domaćih sorti u očuvanju (bio)raznolikosti“
18,30 sati Dr.sc. Danijela Poljuha; Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
„Kako odrediti sortu?“
19,00 sati OKRUGLI STOL
Diskusija o maslinarskoj problematici.
Moderatori: Đankarlo Žužić dipl. inž. agr.
Dodjela priznanja i odličja maslinarima za postignutu kvalitetu maslinovog ulja
19,30 sati Degustacija ulja i degustacija jela pripremljena na ekstra djevičanskom maslinovom ulju.


Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.

 

POZIV

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira
23. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju
„Tekuće zeleno zlato Istre“ 15.12.2018. godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 3.12.2018., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.

Kotizacija po uzorku iznosi 150,00 kuna

Sve informacije su dostupne na tel.: 052 434 089 ili 095 911 3000

Tajnik udruge Zdenko Barac

Prijava za natjecanje

 

Ovogodišnji je pobjednik Petar Rikato iz Medulina

Udruga maslinara Istarske županije Olea iz Tara ove je subote bila organizator devetog po redu Nacionalnog prvenstva u rezidbi maslina u obliku polikonične vaze, a koji se održao u masliniku preko puta nogometnoga igrališta u Vabrigi, na cesti koja vodi prema autokampu Lanterna.

Manifestaciju je sa zanimanjem pratilo više desetaka posjetitelja, a u rezidbi oliva ukupno je nastupilo deset natjecatelja, uključujući i maslinare iz Italije. Petar Rikato iz Medulina je ovogodišnji pobjednik, drugo mjesto pripalo je Massimu Scapiniju iz Toscane, dok je treće mjesto osvojio Goran Kraljić iz Žminja. Osim titula najboljih, za osvojeno prvo mjesto Rikatu je darovana motorna pila, dok su drugi dobili teleskopske škare, različita pomagala ili sadnice maslina.

Ključna je provodnica ulike

Rezidba se u žestokoj konkurenciji, jer prijavljeni su svi bili mahom agronomi s desetljećima iskustva, održala u općinskom masliniku s 50-tak stabala maslina. Po dvije ulike rezači su izvlačili ždrijebom, a imali su sat vremena za obradu obje. Pritom nisu smjeli koristiti opremu na električni, pneumatski i motorni pogon, pa čak niti služiti se ljestvama. Komisija, koju su sačinjavali predsjednik organizacijskog odbora i inicijator ovog natjecanja Đankarlo Žužić, tajnik Olee Zdenko Barac i član Italo Žužić, je ocjenjivala kvalitetu reza, intenzitet rezidbe i smještaj sekundarnih grana, ali najviše bodova natjecatelji su mogli dobiti za dobro odrađen posao izolacije provodnice i ravnoteže između onih primarnih. Upravo je ta provodnica, a riječ je o završetku glavnih grana koje čini najviši istureni dio krošnje, zbunjivala mnoge promatrače koji su smatrali da krošnju treba rezati ravno, a ona je bila bitna da usmjeri kolanje sokova masline. U rezidbi je dosta presudio i intenzitet reza, a tko je razmišljao i o rodu sigurno je napravio dobru stvar. Malo je igrala i sreća jer masline, iako su relativno dobro održavane, nisu imale oblik zadane vaze, pa su neki imali i pune ruke posla da to postignu.

Pentrali se po deblima

Desetoro prijavljenih pentralo se po deblima, rezalo običnim i teleskopskim škarama, promatralo sa svih strana kako olivi formirati krošnju, a na kraju sve te priče svoju je presudu dao stručni žiri. Manifestacija je održana u suradnji s Poljoprivrednom savjetodavnom službom te udrugom Agro Poreč, a kao pokrovitelji su se iskazali Upravni odjel za poljoprivredu Istarske županije, Općina Tar-Vabriga i Turistička zajednica tog mjesta, ali i mnogi drugi koji su ujedno bili i sponzorirali nagrada za pobjednike.

(NAPISAO I SNIMIO Ivan GRGAT)

FORMULAR ZA OCIJENJIVANJE KVALITETE REZIDBE MASLINA Tar-07.04.2018

Rezač
Ime Prezime

Maslina
Red. br.

Ocjena

Maslina
Red. br.

Ocjena

UKUPNA OCJENA

poredak

1. Petar Rikato

1

54

23

39

83

1

2. Massimo Skapini

20

45

28

35

80

2

3. Goran Kraljić

19

39

31

39

78

3

4. Robert Soldatić

7

34

38

43

77

 

5. Danilo Blažević

17

31

22

45

76

 

6. Đani Mušković

18

36

33

40

76

 

7. Alen Cvitković

11

40

16

32

72

 

8. Igor Kerin

6

34

14

37

71

 

9. Dubravko Ačić

25

40

40

28

68

 

10. Aleks Ristić

12

30

39

29

59

 

U suradnji sa: Savjetodavnom službom , Udrugom Agro-Poreč

POZIV

na 9. nacionalni šampionat rezidbe maslina u obliku
polikonične vaze

u subotu 7.travnja 2018. godine u 10 sati u masliniku preko puta nogometnog igrališta u Taru. (na cesti za Lanternu)

Skup će se održati pod pokroviteljstvom:


 • Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
 • Općine Tar-Vabrige
 • Turističke zajednice općine Tar-Vabriga

Svi zainteresirani maslinari mogu dobiti dodatne informacije kod tajnika udruge Zdenka Barca na br.tel. 052 434 089 , 095 911 3000 te na Internet stranicama www.olea.com.hr. Prijave za natjecatelje primati će se zaključno do početka rezidbe ili na gore navedene brojeve i na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr ili olea.udruga@gmail.com

Nagrade prvoplasiranima biti će dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:

 • Turistička zajednica Tar-Vabriga
 • AM grupa d.o.o. Buzet
 • Azrri d.o.o. Pazin
 • Vino Artis d.o.o. Višnjan
 • Trutanić d.o.o. Poreč
 • Vitalis Crop Care d.o.o.

Sa osobitim poštovanjem:

TAR-ožujak 2018.god.

Predsjednik stručnog organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić dip.ing.agr.
U suradnji sa:
Općinom Tar-Vabriga
Turističkom zajednicom Tar-Vabriga
Hrvatska poljoprivredno savjetodavna služba
Udruga Agro-Poreč, Poreč

Organiziraju šampionat rezidbe maslina uzgojenih u obliku polikonične ili višestožaste vaze

U novije vrijeme maslinarstvo doživljava pravu renesansu općenito a posebno u Istarskoj županiji gdje se ubrzano podižu novi maslinici. Ta činjenica ukazuje na potrebu sustavnog praćenja novih tehnologija u maslinarstvu, a posebno upoznavanje maslinara s fiziologijom reza i ishranom maslina, odnosno uspostavu bližeg kontakta između uzgajača maslina i stručnjaka. Treba istaći da je u velikoj mjeri brz razvoj maslinarstva popraćen financijskim poticajima. Pri tome se često olako prelazi preko potrebe za educiranjem proizvođača, pa se događa da se često zanemaruje pravilan pristup rezidbi. Čest je slučaj da se provodi neadekvatna i neprimjerena rezidba, što kod nekih uzgajača uvjetuje niske i neredovite prirode. Iz tog razloga Olea udruga maslinara Istarske županije organizira nacionalni šampionat o rezidbi masline suvremenog uzgojnog oblika polikonične ili višestožaste vaze.

Cjelokupna lokalna strategija poljoprivredne proizvodnje bazira se prvenstveno na teritorijalnoj integraciji poljoprivrede i turizma. Značenje ove akcije je ojačati sposobnost poljoprivrednih poduzetnika u sektoru proizvodnje poljoprivrednih namjernica. Ovo natjecanje ima osim edukativne namjere i namjeru populariziranja maslinarstva, koje u Istri odavna ima slavnu tradiciju. U tom smislu organiziramo nacionalno nadmetanje za dodjelu nagrade

„VJEŠTINA U REZIDBI MASLINE“
Namjera nacionalne nagrade „vještina u rezidbi masline“ je:

 • Valoriziranje profesionalnog rezača masline,
 • Stimuliranje profesionalnih djelatnika u nadmetanju za bolji rad,
 • Sudjelovanje u poboljšanju sektora maslinarstva i uljarstva
 • Poduzeti akcije osposobljavanja maslinara u glede tehničkih zahvata u masliniku itd.
Natječaj je rezerviran za:
 • poljoprivredne djelatnike koji se bave maslinarstvom
 • djelatnike koji posjeduju bilo koji agronomski stupanj obrazovanja
 • poljoprivrednim djelatnicima koji se bave vođenjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • učenicima i studentima poljoprivrednih škola i fakulteta.
Osobe zainteresirane za nadmetanje i sudjelovanje na IX. nacionalnom šampionatu u rezidbi masline“ mogu se javiti tajniku Olee Zdenku Barcu na tel.-052 434 089 ili 095 911 3000 odnosno na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr, olea.udruga@gmail.com

PRAVILA NATJECANJA:
ZBOG OGRANIČENOG BROJA STABALA OVE GODINE MOŽE NASTUPITI MAKSIMALNO 20 TAKMIČARA. Prednost imaju oni koji se prije prijave. Natjecanje će se odvijati u Taru pored kružnog toka između Tara I Vabrige. Stabla masline predviđena za natjecanje sudionika biti će označena brojevima. Svaki natjecatelj imati će na raspolaganju 2 (dva) stabla koja će biti izvučena ždrijebom. Maksimalno dozvoljeno vrijeme za svakog djelatnika za oba stabla je 60 minuta.
 • Svaki rezač mora biti opremljen vlastitom opremom za obavljanje rezidbe.
 • Dozvoljena je samo ručna oprema: škare, ručna pila i adekvatni produžeci.
 • Nije dozvoljena oprema na električni, pneumatski i motorni pogon.
 • Rezidba se provodi sa zemlje. Primjena ljestvi nije dozvoljena
Svako nepridržavanje propisima biti će sankcionirano diskvalifikacijom. Komisija će biti sastavljena od 3 stručna člana. Svaki član komisije ocjenjivati će takmičare bodovanjem od 0 do 20 za svako orezano stablo na službenim formularima.

Kriteriji bodovanja:
- Izolacija provodnice od 0 do 5 bodova
- Ravnoteža između primarnih grana od 0 do 5 bodova
- Smještaj sekundarnih grana od 0 do 4 boda
- Intenzitet rezidbe od 0 do 4 boda
- Kvaliteta reza od 0 do 2 boda


Maksimalni broj bodova po jednom stablu iznosi 20 bodova. Prva tri natjecatelja sa najviše bodova biti će nagrađeni od glavnih sponzora, a za ostale je predviđena potvrda o sudjelovanju.Predsjednik organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić

 

Spisak proizvođača maslinovog ulja na smotri 2017 «Tekuće zeleno zlato Istre»

Redni broj Naziv ulja Ime i prezime Adresa Ocjena na panel testu Poredak
71 Michael Tasić Cerjani 4, Kaštelir 8,08 1.
26 OPG Mikele Kalcina Kostanjica 70, Grožnjan 8
79 OPG Ecio Radovan Gradska vrata 21, Novigrad 8
41 OPG Aldo Bernobić Markovac 20, Višnjan 7,98
86 Obitelj Tercolo Višnjanska 6, Nova Vas 7,97
6. Poddolac Davor Sinožić Cvitani, Višnjan 7,94
54 Sveti Blaž OPG Ivan Banić Podzidine 4, Sv. Lovreč 7,94
55 Elio Popović Flengi 14, Vrsar 7,94
57 OPG Feliče Berljafa Višnjanska 23, Nova Vas 7,94
70 Janko Bočaj Bočaji 8A, Marezige, Slovenija 7,94
28 Josip Bepo Levak Korčulanska 14, Poreč 7,93
77 Bjelica OPG Bravar Adrijano Labinci 144, Kaštelir 7,92
30 Babudri OPG Edvard Kišić Put za Veprinac 13, Ičići 7,9
21 Fabricio Kovrlica Dalmatinska 54, Vrsar 7,89
52 Mario Rajko Rakovci 2, Baderna 7,89
59 Askolana OPG Flego Zamask 10 7,89
45 C&P Perlazzi OPG Anton i Nivio Stojnić Vabriga ,Republika 16, Tar 7,88
14 Olea.s. OPG Đulijana Štucin K. Kranjca 24 ,Labin 7,86
74 OPG Aleks Torcello Labinci 140, Kaštelir 7,86
80 OPG David Stojnić Sv. Antona 17, Vabriga 7,86
40 Anton Uljančić A. Butorca 16, Poreč 7,83
60 Buža OPG Flego Zamask 10 7,83
76 OPG Dušanka Lorenc Nimčević Salvela 54 Dajla, Novigrad 7,83
73 Frantoio Laguna Novigrad d.d, Škverska 8, Novigrad 7,81
84 OPG Files Dean Letajac 1b, Labin 7,81
85 OPG Perčić Vabriga, Ribarska 24, Tar 7,81
43 OPG Lučano Stojnić Republika 33, Vabriga 7,8
46 OPG Sandro Grabović 1.maja 23, Vodnjan 7,8
47 Buža Alen Cvitković Coki 88, Funtana 7,8
64 Udruga maslinarke Istre Sv. Antona 8, Vabriga 7,8
66 MiX Milan Tripar M.Balota 14, Poreč 7,8
68 Danilo Blažević B. Milanovića 31, Poreč 7,8
34 Lino Ligov Flengi 19A, Vrsar 7,78
78 Nadalin OPG Bravar Adrijano Labinci 144, Kaštelir 7,78
22 OPG Franko Vranić Bajkini 23, Vižinada 7,75
75 Branko Blažić Porporela 8, Novigrad 7,75
42 C&P Laron OPG Anton i Nivio Stojnić Vabriga ,Republika 16, Tar 7,73
3. Vladimir Bašić Kapetanova stancija 30, Vrsar 7,72
49 Pino Rossi Bajkini 10a, Vižinada 7,72
65 Bjelica Milan Tripar M.Balota 14, Poreč 7,72
5. Stevo Majkić Radmani 63, Poreč 7,71
24 C&P Kleno OPG Anton i Nivio Stojnić Vabriga ,Republika 16, Tar 7,69
58 Filip Čeko Labinska republika 10, Umag 7,69
62 OPG Gordana Deković Mihatovići 3/a, Nova Vas 7,69
11 Dušan Pančelat Radoši 7, Poreč 7,68
15 Davor Pršurić 8.marta 5, Poreč 7,68
39 Zdenko Baćac Ivekovićava 6, Rijeka 7,68
2. OPG Paulo Stojnić Turistička 23, Vabriga 7,67
81 OPG Francesko Žužić Istarska 3, Tar 7,67
82 Miro Sokolović Glavica 1, Tar 7,67
38 Gino Lindi Porečka 23, Varvari, Poreč 7,65
44 C&P Santa marina OPG Anton i Nivio Stojnić Vabriga ,Republika 16, Tar 7,65
17 Mario Štifanić Glagoljaška 26, Poreč 7,64
27 OPG Bernobich Markovac 7a, Višnjan 7,64
89 OPG Bernaca Lino Sv. Martina 2a, Tar 7,64
9 Ivan Soldatić Valkanela 5, Vrsar 7,61
18 Anđelo Brčić Brčići 5, Nova Vas 7,61
19 OPG Vilijan Radošić Vala 2, Brčići, Nova Vas 7,61
53 Sveta Luca OPG Ivan Banić Podzidine 4, Sv. Lovreč 7,61
35 OPG Marina Dušković Zagrebačka 21b, Višnjan 7,6
36 OPG Paljar Gregovo III/7, Poreč 7,6
10 Virgo OPG Aralica Galići 48 , Umag 7,58
48 Mix Alen Cvitković Coki 88, Funtana 7,58
8 Aldo Jurcan A. Šantića 20, Poreč 7,57
12 Zvonimir Medvidović Prilesje 14, Zagreb 7,54
51 Marčelo Rioža Mušalež 63, Poreč 7,5
56 OPG Marino Floris Tina Ujevića 1, Poreč 7,5
50 Gvido Bratović Valentići 1B, Kaštelir 7,47
67 OPG Loredana Krbavčić 1.maja 7, Buzet 7,47
87 OPG Bernaca Lino Sv. Martina 2a, Tar 7,47
31 Škeri OPG Edvard Kišić Put za Veprinac 13, Ičići 7,45
61 OPG Gordana Deković Mihatovići 3/a, Nova Vas 7,42
29 OPG Damir Selimović Mugeba 81, Poreč 7,35
69 OPG Radojka Cvitan Magrini 11, Nova Vas 7,28
20 OPG Đino Popović Mumtižana 5, Poreč 7,25
63 OPG Poropat Levarija 15, Nova Vas 7,22
4. OPG Aldo Roša Rošini 6, Tar 7,19
37 Deković Severino Červar 24, Poreč 7,13
7 Nono Stipe OPG Nela Popović Montižana 7,11
23 Segio Krebel Sv. Antona 10, Vabriga 7,06
25 leccino Vladimir Bašić Kapetanova st.30 ,Vrsar 7,03
33 OPG Đino Matošević Primorska 1, Poreč 6,88
16 Eliđo Banko Montižana1, Poreč 6,81
13 Bruno Soldatić Podvrtli 15, Nova Vas 6,21
32 OPG Robert Matošević Primorska 1, Poreč 6,15
83 Cocolo Vina Istarska 4, Tar 6,11
1. OPG Feručo Brčić Brajde 15 ,Tar 5,97
72 Leccino Laguna Novigrad d.d, Škverska 8, Novigrad 5,97 88.

POZIV

za 22. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“

POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 16.12.2017. god. u restoranu „ISTRA“ u Taru s početkom u 17.00 sati, održati 22. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga.
Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti.
Susret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske i Primorsko-goranske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.

Manifestacija će se odvijati prema slijedećem programu16,30 sati Okupljanje uzvanika i gostiju
17,00 sati Otvorenje manifestacije, pozdravne riječi domaćina, organizatora i uzvanika
Pročelnik za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu Milan Antolović dipl.ing.
17,30 sati Dr.sc.Marin Krapac; Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Načini očuvanja vode u tlu i utjecaj navodnjavanja na rodnost stabla maslina
18,00 sati Kristina Grozić mag.ing.agr.
Xylella fastidiosa- nova prijetnja europskom maslinarstvu
18,30 sati Dr.sc. Karolina Brkić Bubola; Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Konzerviranje stolnih maslina
19,00 sati OKRUGLI STOL
Diskusija o maslinarskoj problematici.
Moderatori: Đankarlo Žužić dipl. inž. agr.
Dodjela priznanja i odličja maslinarima za postignutu kvalitetu maslinovog ulja
19,30 sati Degustacija ulja i degustacija jela pripremljena na ekstra djevičanskom maslinovom ulju.


Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.

 

POZIV

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira 22. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju 16.12.2017 godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji trebaju napraviti kemijsku analizu (SMK i peroksidni broj) pri Zavodu za javno zdravstvo ili na Poljoprivrednom institutu u Poreč. Uzorke ulja dostaviti najkasnije do 01.12.2017., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 ili Đankarlu Žužiću 0914310003.

Kotizacija po uzorku iznosi 150,00 kuna.

Sve informacije su dostupne na tel.- 052 434 089 ili 095 911 3000.

Tajnik udruge
Zdenko Barac

Prijava za manifestaciju

 

FORMULAR ZA OCIJENJIVANJE KVALITETE REZIDBE MASLINA Tar-01.04.2017

Rezač
Ime Prezime

Maslina br.

Ocjena

Maslina br.

Ocjena

Ukupna ocjena

Mjesto

1. Alen Cvitković

27

53

29

36

89

1

2. Đani Mušković

7

46

39

37

83

2

3. Štefan Fakin

22

40

11

36

76

3

4. Dubravko Ačić

14

37

25

38

75

 

5. Blaž Petrić

12

41

33

34

75

 

6. Dejan Jakac

10

35

30

38

73

 

7. Scapini Massimo

13

35

36

36

71

 

8. Robert Soldatić

24

33

37

38

71

 

9. Adrian Kožljan

34

37

40

32

69

 

10. Danilo Blažević

8

32

6

35

67

 

11. Robert Matošević

31

32

32

34

66

 

12. Igor Kerin

20

29

26

36

65

 

13. Mateo Legović

5

34

9

30

64

 

14. Živko Lazarević

28

28

35

31

59

 

 

U suradnji sa: Savjetodavnom službom , Udrugom Agro-Poreč

POZIV

na 8. nacionalni šampionat rezidbe maslina u obliku
polikonične vaze

u subotu 1.travnja 2017. godine u 10 sati u masliniku pored kružnog toka između Tara i Vabrige.

Skup će se održati pod pokroviteljstvom:


 • Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
 • Općine Tar-Vabrige
 • Turističke zajednice općine Tar-Vabriga

Svi zainteresirani maslinari mogu dobiti dodatne informacije kod tajnika udruge Zdenka Barca na br.tel. 052 434 089 , 095 911 3000 te na Internet stranicama www.olea.com.hr. Prijave za natjecatelje primati će se zaključno do početka rezidbe ili na gore navedene brojeve i na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr ili olea.udruga@gmail.com

Nagrade prvoplasiranima biti će dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:

 • Turistička zajednica Tar-Vabriga
 • AM grupa d.o.o. Buzet
 • Trutanić d.o.o. Poreč
 • Azrri d.o.o. Pazin
 • Vino Artis d.o.o. Višnjan
 • VITALIS crop care Poreč

Sa osobitim poštovanjem:

TAR-7.03.2017.

Predsjednik stručnog organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić dip.ing.agr.
U suradnji sa:
Općinom Tar-Vabriga
Turističkom zajednicom Tar-Vabriga
Hrvatska poljoprivredno savjetodavna služba
Udruga Agro-Poreč, Poreč

Organiziraju šampionat rezidbe maslina uzgojenih u obliku polikonične ili višestožaste vaze

U novije vrijeme maslinarstvo doživljava pravu renesansu općenito a posebno u Istarskoj županiji gdje se ubrzano podižu novi maslinici. Ta činjenica ukazuje na potrebu sustavnog praćenja novih tehnologija u maslinarstvu, a posebno upoznavanje maslinara s fiziologijom reza i ishranom maslina, odnosno uspostavu bližeg kontakta između uzgajača maslina i stručnjaka. Treba istaći da je u velikoj mjeri brz razvoj maslinarstva popraćen financijskim poticajima. Pri tome se često olako prelazi preko potrebe za educiranjem proizvođača, pa se događa da se često zanemaruje pravilan pristup rezidbi. Čest je slučaj da se provodi neadekvatna i neprimjerena rezidba, što kod nekih uzgajača uvjetuje niske i neredovite prirode. Iz tog razloga Olea udruga maslinara Istarske županije organizira nacionalni šampionat o rezidbi masline suvremenog uzgojnog oblika polikonične ili višestožaste vaze.

Cjelokupna lokalna strategija poljoprivredne proizvodnje bazira se prvenstveno na teritorijalnoj integraciji poljoprivrede i turizma. Značenje ove akcije je ojačati sposobnost poljoprivrednih poduzetnika u sektoru proizvodnje poljoprivrednih namjernica. Ovo natjecanje ima osim edukativne namjere i namjeru populariziranja maslinarstva, koje u Istri odavna ima slavnu tradiciju. U tom smislu organiziramo nacionalno nadmetanje za dodjelu nagrade „

„VJEŠTINA U REZIDBI MASLINE“
Namjera nacionalne nagrade „vještina u rezidbi masline“ je:

 • Valoriziranje profesionalnog rezača masline,
 • Stimuliranje profesionalnih djelatnika u nadmetanju za bolji rad,
 • Sudjelovanje u poboljšanju sektora maslinarstva i uljarstva
 • Poduzeti akcije osposobljavanja maslinara u glede tehničkih zahvata u masliniku itd.
Natječaj je rezerviran za:
 • poljoprivredne djelatnike koji se profesionalno bave maslinarstvom
 • djelatnike koji posjeduju bilo koji agronomski stupanj obrazovanja
 • poljoprivrednim djelatnicima koji se bave vođenjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • učenicima i studentima poljoprivrednih škola i fakulteta.
Osobe zainteresirane za nadmetanje i sudjelovanje na „VIII..nacionalnom šampionatu u rezidbi masline“ mogu se javiti tajniku Olee Zdenku Barcu na tel.-052 434 089 ili 095 911 3000 odnosno na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr

PRAVILA NATJECANJA:
ZBOG OGRANIČENOG BROJA STABALA OVE GODINE MOŽE NASTUPITI MAKSIMALNO 20 TAKMIČARA. Prednost imaju oni koji se prije prijave. Natjecanje će se odvijati u Taru pored kružnog toka između Tara I Vabrige. Stabla masline predviđena za natjecanje sudionika biti će označena brojevima. Svaki natjecatelj imati će na raspolaganju 2 (dva) stabla koja će biti izvučena ždrijebom. Maksimalno dozvoljeno vrijeme za svakog djelatnika za oba stabla je 60 minuta.
 • Svaki rezač mora biti opremljen vlastitom opremom za obavljanje rezidbe.
 • Dozvoljena je samo ručna oprema: škare, ručna pila i adekvatni produžeci.
 • Nije dozvoljena oprema na električni, pneumatski i motorni pogon.
 • Rezidba se provodi sa zemlje. Primjena ljestvi nije dozvoljena
Svako nepridržavanje propisima biti će sankcionirano diskvalifikacijom. Komisija će biti sastavljena od 3 stručna člana. Svaki član komisije ocjenjivati će takmičare bodovanjem od 0 do 20 za svako orezano stablo na službenim formularima.

Kriteriji bodovanja:
- Izolacija provodnice od 0 do 5 bodova
- Ravnoteža između primarnih grana od 0 do 5 bodova
- Smještaj sekundarnih grana od 0 do 4 boda
- Intenzitet rezidbe od 0 do 4 boda
- Kvaliteta reza od 0 do 2 boda


Maksimalni broj bodova po jednom stablu iznosi 20 bodova. Prva tri natjecatelja sa najviše bodova biti će nagrađeni od glavnih sponzora, a za ostale je predviđena potvrda o sudjelovanju.Predsjednik organizacijskog odbora: Đankarlo Žužić

 

2016 Zeleno tekuće zlato Istreocjenašifra ulja
55STARA KORTINAJanko BočajBočaji 8A, Marezige8.0755
67C&P KLENOAnton i Nivio StojnićRepublika 16, Vabriga8.0467
37VIRGO OPG AralicaGalići 48 E, Umag8.0437
38 Darko KadumA. Butorca 2, Poreč8.0338
8istrska bjelicaDomačija MundaLiminjan 14, Portorož8.008
41C&P LoronAnton i Nivio StojnićRepublika 16, Vabriga7.9441
57 OPG Željko BubičićDračevac 31, Poreč7.9457
59 Diklić SandiDiklići 5A, Kaštelir7.9459
15 Zvonimir MedvedovićPrilesje 14, Zagreb7.8915
18 Stijepo OgrestaV.C.Emina 10, Poreč7.8918
19 Anđelo Brčić Brčićka 5, Nova Vas7.8919
9 OPG Mauricio DrandićBraida 4, Bale7.899
47BužaAlen CvitkovićCoki 88, Funtana7.8847
53uz.2OPG MofardinTerlevići dolenji 49 a, Tinjan7.8853
65 OPG David StojnićSveti Anton 17, Vabriga7.8865
16 Josip LevakKorčulanska 14, Poreč7.8616
64 OPG Beaković MauricioBernobići 74, Kaštelir7.8664
69 Obitelj TercoloVišnjanska 6, Nova Vas7.8669
43Poreča RosuljaOPG Feliče BerljafaVišnjanska 21, Nova Vas7.8443
61LeccinoOPG Fulvio CircotaVižinada 5A, Vižinada7.8461
63mixOPG Fulvio CircotaVižinada 5A, Vižinada7.8463
24 Beaković-VorkapićD. Trinajstića 11, Poreč7.8224
40C&P Santa MarinaAnton i Nivio StojnićRepublika 16, Vabriga7.8140
45 Milan TriparM. Balota 14, Poreč7.8145
50Vergal leccinoLaguna Novigrad Škverska 8, Novigrad7.8150
66 OPG Ligović LinoFlengi 19A, Vrsar7.8166
2uz-2 mixObitelj ŽužićIstarska 3, Tar7.792
20 Mario RajkoRakovci 2, Baderna7.7920
39OLEUM EXFranko VranićBajkini 23, Vižinada7.7839
30MixOPG Deković GordanaMihatovići 3A, Poreč7.7530
32 Marija KosićA.Vivode 6, Poreč7.7532
70 Tanja DevčićZagreb7.7570
14PoddolacDavor SinožićCvitani 4,Višnjan7.7514
52uz.1OPG MofardinTerlevići dolenji 49 a, Tinjan7.7252
68 OPG Banić IvanPodzidine 4, Sv. Lovreč7.7268
31 OPG Marino FlorisT.Ujevića 1, Poreč7.7131
33MixPoljoprivredni Obrt ČekoLabinske republike 10, Umag7.7133
62 Gvido BratovićValentići 1B, Kaštelir7.6962
71 OPG GojtanFiorini 36, Brtonigla7.6971
34pendolinoPoljoprivredni Obrt ČekoLabinske republike 10, Umag7.6834
56 Miro SokolovićGlavica 1, Tar7.6656
27 OPG Soldatić BrunoPodvrtli 15, Nova Vas7.6427
28 Nela PopovićMuntižana 4 ,Poreč7.6428
35 Romina BernobichMarkovac 7a, Višnjan7.6335
17 OPG Frane ŠupeAntuna Barca 3B, Zadar7.6117
51VERGAL frantoioLaguna NovigradŠkverska 8, Novigrad7.5951
11mixMario ŠtifanićGlagoljaška 26, Poreč7.5711
13 OPG Dušan PančelatRadoši 7, Poreč7.5713
42LeccinoOPG Feliče BerljafaVišnjanska 21, Nova Vas7.5642
49 OPG Radovan EcioGradska vrata 21, Novigrad7.5649
1uz-1 lecc.Obitelj ŽužićIstarska 3, Tar7.541
6 Gregor LegovićRoškići 16, Kašrelir7.546
10istrska bjelicaMario ŠtifanićGlagoljaška 26, Poreč7.5410
22 Domačija MundaLiminjan 14,Portorož7.5422
44 Pino RossiBajkini 10 A, Vižinada7.5344
48mixAlen CvitkovićCoki 88, Funtana7.5348
21 OPG PaljarGregovo III/7, Poreč7.5021
29LeccinoOPG Deković GordanaMihatovići 3A, Poreč7.5029
7 Aldo JurcanA.Šantića 20,Poreč7.467
12 Severino DekovićČervar 24, Poreč7.4612
36 Stevo MajkićRadmani 63, Poreč7.3436
25 OPG Gino i Silva LindiPorečka 23, Varvari, Poreč7.2525
4 Roberto MatoševićPrimorska 1, Poreč7.114
26 OPG BankoMuntižana 1, Poreč7.1126
3 Đino MatoševićPrimorska 1, Poreč7.043
5 OPG Dušanka Lorenc NimčevićSalvela 54, Dajla, Novigrad7.045
46 OPG Ivica MarenićCreska 30, Poreč6.9446
60 OPG Kerin StelioSveti Martin 15, Tar6.5960
58 Carolina LazarevićIstarske kontrade 117,Tar6.4158
73 Općina Tar Vabriga 6.3173
72 OPG StojnićValeta 1, Tar6.2272
54 OPG PerčićRibarska 24, Vabriga6.1154
23 Miran SokolićPeščine 4, Nerezine5.6323
      
Redni brojNaziv uljaIme i prezimeAdresa r/b

POZIV

za 21. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“

POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 17.12.2016. god. u restoranu „ISTRA“ u Taru s početkom u 16.30 sati, održati 21. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga.
Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti.
Susret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske i Primorsko-goranske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.

Manifestacija će se odvijati prema slijedećem programu16,30 sati Okupljanje uzvanika i gostiju
Otvorenje manifestacije, pozdravne riječi domaćina, organizatora i uzvanika
17,00 sati Blanka Sinčić Pulić mag.inž.agr.Upravni odjel za poljoprivredu,šumarstvo,lovstvo,ribarstvo i vodoprivredu
Postupak certifikacije „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ oznaka izvornosti
17,30 sati Prof. Gaetano Benčić
Maslinarstvo na području Poreštine u rimsko doba
18,00 sati dr.sc.Sara Godena: Zavod za poljoprivredu i prehranu, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Virusi i viroze- slabo poznate pojave u fitopatologiji masline.
18,30 sati dr.sc.Danijela Poljuha.:Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Od maslinika do laboratorija i natrag: Znanost i tehnologija u službi (pre)poznavanja naših sorti maslina
19,00 sati OKRUGLI STOL
Diskusija po maslinarskoj problematici.
Moderatori: Đankarlo Žužić dip. inž. agr.
Dodjela priznanja i odličja maslinarima za postignutu kvalitetu maslinovog ulja
19,30 sati Degustacija ulja i degustacija jela pripremljena na ekstra djevičanskom maslinovom ulju.


Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.

 

POZIV

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira 21. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju „Tekuće zeleno zlato Istre“ 17.12.2016. godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu pri Zavodu za javno zdravstvo u Puli ili na Poljoprivrednom institutu u Poreču (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 2.12.2016., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.

Kotizacija po uzorku iznosi 150,00 kuna.

Sve informacije su dostupne na tel.- 052 434 089 ili 095 911 3000.

Tajnik udruge
Zdenko Barac

Prijava za natjecanje "Tekuće zeleno zlato Istre"

 

FORMULAR ZA OCIJENJIVANJE KVALITETE REZIDBE MASLINA Tar-02.04.2016

Rezač
Ime Prezime

Maslina br.

Ocjena

Maslina br.

Ocjena

Ukupna ocjena

Mjesto

1.Igor Kerin

2

49

11

43

92

1

2. Petar Rikato

33

38

34

38

76

2

3.Robert Soldatić

7

43

28

33

76

2

4.Danilo Blažević

14

42

21

30

72

3

5.Đani Mušković

8

39

9

33

72

3

6.Romina Bernobich

10

34

37

35

69

 

7.Dubravko Ačić

1

34

32

35

69

 

8.Blaž Petrić

13

34

27

33

67

 

9. Goran Kraljić

15

34

25

32

66

 

10.Ani Bernobich

38

31

24

33

64

 

11.Robert Matošević

30

31

40

30

61

 

 


U suradnji sa:
Općinom Tar-Vabriga
Turističkom zajednicom Tar-Vabriga
Udruga Agro-Poreč, Poreč

Organiziraju šampionat rezidbe maslina uzgojenih u obliku polikonične ili višestožaste vaze

u subotu 2.travnja 2016. godine u 10 sati u masliniku preko puta nogometnog igrališta u Taru. (na cesti za Lanternu)

U novije vrijeme maslinarstvo doživljava pravu renesansu općenito a posebno u Istarskoj županiji gdje se ubrzano podižu novi maslinici. Ta činjenica ukazuje na potrebu sustavnog praćenja novih tehnologija u maslinarstvu, a posebno upoznavanje maslinara s fiziologijom reza i ishranom maslina, odnosno uspostavu bližeg kontakta između uzgajača maslina i stručnjaka. Treba istaći da je u velikoj mjeri brz razvoj maslinarstva popraćen financijskim poticajima. Pri tome se često olako prelazi preko potrebe za educiranjem proizvođača, pa se događa da se često zanemaruje pravilan pristup rezidbi. Čest je slučaj da se provodi neadekvatna i neprimjerena rezidba, što kod nekih uzgajača uvjetuje niske i neredovite prirode. Iz tog razloga Olea udruga maslinara Istarske županije organizira nacionalni šampionat o rezidbi masline suvremenog uzgojnog oblika polikonične ili višestožaste vaze.

Cjelokupna lokalna strategija poljoprivredne proizvodnje bazira se prvenstveno na teritorijalnoj integraciji poljoprivrede i turizma. Značenje ove akcije je ojačati sposobnost poljoprivrednih poduzetnika u sektoru proizvodnje poljoprivrednih namjernica. Ovo natjecanje ima osim edukativne namjere i namjeru populariziranja maslinarstva, koje u Istri odavna ima slavnu tradiciju. U tom smislu organiziramo nacionalno nadmetanje za dodjelu nagrade „

„VJEŠTINA U REZIDBI MASLINE“
Namjera nacionalne nagrade „vještina u rezidbi masline“ je:

 • Valoriziranje profesionalnog rezača masline,
 • Stimuliranje profesionalnih djelatnika u nadmetanju za bolji rad,
 • Sudjelovanje u poboljšanju sektora maslinarstva i uljarstva
 • Poduzeti akcije osposobljavanja maslinara u glede tehničkih zahvata u masliniku itd.
Natječaj je rezerviran za:
 • poljoprivredne djelatnike koji se profesionalno bave maslinarstvom
 • djelatnike koji posjeduju bilo koji agronomski stupanj obrazovanja
 • poljoprivrednim djelatnicima koji se bave vođenjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • učenicima i studentima poljoprivrednih škola i fakulteta.
Osobe zainteresirane za nadmetanje i sudjelovanje na „VI..nacionalnom šampionatu u rezidbi masline“ mogu se javiti tajniku Olee Zdenku Barcu na tel.-052 434 089 ili 095 911 3000 odnosno na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr

PRAVILA NATJECANJA:
Stabla masline predviđena za natjecanje sudionika biti će označena brojevima. Svaki natjecatelj imati će na raspolaganju 2 (dva) stabla koja će biti izvučena ždrijebom. Maksimalno dozvoljeno vrijeme za svakog djelatnika za oba stabla je 60 minuta (stabla su stara 15 godina).
 • Svaki rezač mora biti opremljen vlastitom opremom za obavljanje rezidbe.
 • Dozvoljena je samo ručna oprema: škare, ručna pila i adekvatni produžeci.
 • Nije dozvoljena oprema na električni, pneumatski i motorni pogon.
 • Rezidba se provodi sa zemlje. Primjena ljestvi nije dozvoljena
Svako nepridržavanje propisima biti će sankcionirano diskvalifikacijom. Komisija će biti sastavljena od 3 stručna člana. Svaki član komisije ocjenjivati će takmičare bodovanjem od 0 do 20 za svako orezano stablo na službenim formularima.

Kriteriji bodovanja:
- Izolacija provodnice od 0 do 5 bodova
- Ravnoteža između primarnih grana od 0 do 5 bodova
- Smještaj sekundarnih grana od 0 do 4 boda
- Intenzitet rezidbe od 0 do 4 boda
- Kvaliteta reza od 0 do 2 boda


Maksimalni broj bodova po jednom stablu iznosi 20 bodova. Prva tri natjecatelja sa najviše bodova biti će nagrađeni od glavnih sponzora, a za ostale je predviđena potvrda o sudjelovanju.Predsjednik organizacijskog odbora: Italo Žužić

 

"Spisak proizvođača 2015" tekuće zeleno zlato Istre

Redni broj Naziv ulja Ime i prezime Adresa prosječna ocjena
48 C&P kleno OPG Anton i Nivio Stojnić Republika 5,Vabriga 8.09 Velika zlatna medalja za postignutu kvalitetu EDMU
4 Ist. bjelica Domačija Munda Liminjan 14, Portorož 8.03 zlatna medalja za postignutu kvalitetu ekstra djevićansko maslinovo ulje
29 Fortica Ivica Vlatković E.Kotoromanića 66, Novigrad 8.03
43 Negri OPG William Negri Dolinska 3, Labin 7.97
6 Gojtan E&E OPG Elvis Gojtan Fjorini 36, Brtonigla 7.94
20 C&P laron OPG Anton i Nivio Stojnić Republika 16,Vabriga 7.94
42 Terzolo Obitelj Žužić Istarska 3, Tar 7.94
16 Elio Popović Flengi 14, Vrsar 7.91
33 Marija Kosić Arsena Vivode 6,Poreč 7.88
49 Obitelj Tercolo Brčiići 6, Nova Vas 7.88
21 C&P santa marina OPG Anton i Nivio Stojnić Republika 16,Vabriga 7.84
45 OPG David Stojnić Sv.Antona 17,Vabriga 7.84
17 OPG Vlado Matošević Fuškulin 1B, Poreč 7.81
53 Remiđo Muskovic Frata 12, Tar 7.81
32 Janko Bočaj Bočaji 8A,Marezige, SLO 7.78
9 Terra Istriana Umag d.o.o. Novigradska 34,Umag 7.75
40 OPG Flavio Kmet Seget 18c, Umag 7.75
34 Mario Rajko Rakovci 2, Baderna 7.72
38 OPG Milena Mofardin Terlevići dolenji 49A,Tinjan 7.72
52 OPG Mikele Kalcina Kostanjica, Get 70  Grožnjan 7.72
3 OPG Marija Rudan Creska 34, Poreč 7.69
22 Ani Bernobich Markovac 7A,Višnjan 7.69
23 Feliće Berljafa Višnjanska 21, Višnjan 7.69
36 Piranska Črnica Domačija Munda Liminjan 14, Portorož 7.69
41 OPG Dušanka Lorenc Nimčević Salvela 54, Novigrad 7.69
51 Općina Tar-Vabriga Istarska 8 ,Tar 7.69
8 Sapparis Čeko poljoprivredni obrt Labinske republike 10, Umag 7.66
26 Miro Sokolović Glavica 1, Tar 7.66
30 uz-2 mix Gordana Deković Mihatovići 3A 7.66
31 Sapparis Čeko poljoprivredni obrt Labinske republike 10,Umag 7.66
37 Gojtan E&E Elvis Gojtan Fjorini 36, Brtonigla 7.66
55 Rudi Perčić Ribarska 24,Vabriga 7.66
19 Aldo Jurcan A.Šantića 20, Poreč 7.59
24 uz-1 Leccino OPG Gordana Deković Mihatovići 3A,Poreč 7.59
13 OPG Ligović Lino Flengi 19A, Vrsar 7.56
1 uz 2 Općina Tar-Vabriga Istarska 8. Tar 7.53
2 Cocolo vina Elvio Kokolo Istarska 4. Tar 7.53
12 Anđelo Brčić Brčićka 5, Nova Vas 7.53
14 Josip Levak Korčulanska 14, Poreč 7.53
39 OPG Gvido Bratović Valentići 1B, Kaštelir 7.53
50 Santi quaranti Dario Sinožić Serbani 133, Brtonigla 7.53
18 Gino i Silva Lindi Porečka 23,Varvari, Poreč 7.50
7 Stijepo Ogresta V.C.Emina 10, Poreč 7.44 diploma za postignuti kvalitetu ekstra djevićansko maslinovo ulje
10 Alen Cvitković Coki 88, Funtana 7.44
25 Miran Sokolić Pešćine 4, Nerezine 7.44
54 OPG Mauricio Beaković Bernobići 74,Kaštelir 7.44
15 Đino Matošević Pionirska 1,Poreč 7.38
27 Gheda Gregor Legović Roškići 16, Kaštelir 7.38
46 Terre Željko Fero Ul. Marine 5, Novigrad 7.34
44 Legović Branka Brnobići 109,Kaštelir 7.31
35 Sergio Krebel Sv. Antona 10, Tar 7.06
5 OPG-Cvitan Magrini 11,Nova Vas 6.81
11 Mario Štifanić Glagoljaška 26, Poreč 6.75
47 Mile Dundović Radovin 46, Radovin 6.75
28 Gheda Gregor Legović Roškići 16, Kaštelir 6.59

 

POZIV

za 20. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“

POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 19.12.2015. god. u restoranu „ISTRA“ u Taru s početkom u 17.00 sati, održati 20. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga .
Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti.
Susret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske i Primorsko-goranske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.

Manifestacija će se odvijati prema slijedećem programu17,00 sati Okupljanje uzvanika i gostiju
Otvorenje manifestacije, pozdravne riječi domaćina, organizatora i uzvanika
17,30 sati Predstavnik odjela za poljoprivredu Istarske županije.
Osvrt na razvoj maslinarstva Istre
18,00 sati dr.sc.Karolina Brkić Bubola.:,Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Dorada i čuvanje djevičanskih maslinovih ulja.
18,30 sati dr.sc.Danijela Poljuha.:Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Gospodarska valorizacija sorte maslina Porečka rosulja, rezultati i nastavak programa.
19,00 sati OKRUGLI STOL
Diskusija po maslinarskoj problematici.
Moderatori: Đankarlo Žužić dip. inž. agr.
Dodjela priznanja i odličja maslinarima za postignutu kvalitetu maslinovog ulja
20,00 sati Degustacija ulja i degustacija jela pripremljena na ekstra djevičanskom maslinovom ulju.


Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.

 

POZIV

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira 20. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju „Tekuće zeleno zlato Istre“ 19.12.2015. godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja (preko 200 l) a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu pri Zavodu za javno zdravstvo u Puli ili na Poljoprivrednom institutu u Poreču (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 4.12.2015., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.

Kotizacija po uzorku iznosi 150,00 kuna.

Sve informacije su dostupne na tel.- 052 434 089 ili 095 911 3000.

Tajnik udruge
Zdenko Barac

Prijava za natjecanje "Tekuće zeleno zlato Istre"

 

Rezultati:

Na "6.nacionalnom šanpionatu rezidbe maslina uzgojnog oblika polikonočna vaza"

Ime Prezime br/bodova od 120
Petar Rikato  Medulin 91
Edi Pastrovicchio Vodnjan 83
Robert Soldatić Poreč 81
Stefan Fakin Kopar 79
Blaž Petrić Vodnjan 78
Roberto Tapacino Udine 77
Massimo Scappini Toscana 76
Edi Družetić Pula 75
Alen Cvitković Funtana 75
Zdenko Oltran Opatija 74
Gilberto Moroso Udine 74
Aldo Paulović Poreč 73
Đani Mušković Umag 72
Gianfranco Bonamico Toscana 69
Kristijan Valenta Zamask 68
Igor Kerin Tar 67
Adrian Kožljan Pula 66
Valter Ferneti Brtonigla 66
Roberto Matošević Poreč 65
Silvano vojak Pomer 64
Branko Lučić Umag 52
Attilia Lorenzini Toscana 43

 


U suradnji sa:
Općinom Tar-Vabriga
Općinom Medulin
Turističkom zajednicom Tar-Vabriga
Turistička zajednica Medulin
Udrugom „Ulika“ Medulin
Udruga Agro-Poreč, Poreč

Organiziraju šampionat rezidbe maslina uzgojenih u obliku polikonične ili višestožaste vaze

U novije vrijeme maslinarstvo doživljava pravu renesansu općenito a posebno u Istarskoj županiji gdje se ubrzano podižu novi maslinici. Ta činjenica ukazuje na potrebu sustavnog praćenja novih tehnologija u maslinarstvu, a posebno upoznavanje maslinara s fiziologijom reza i ishranom maslina, odnosno uspostavu bližeg kontakta između uzgajača maslina i stručnjaka. Treba istaći da je u velikoj mjeri brz razvoj maslinarstva popraćen financijskim poticajima. Pri tome se često olako prelazi preko potrebe za educiranjem proizvođača, pa se događa da se često zanemaruje pravilan pristup rezidbi. Čest je slučaj da se provodi neadekvatna i neprimjerena rezidba, što kod nekih uzgajača uvjetuje niske i neredovite prirode. Iz tog razloga Olea udruga maslinara Istarske županije organizira nacionalni šampionat o rezidbi masline suvremenog uzgojnog oblika polikonične ili višestožaste vaze.

Cjelokupna lokalna strategija poljoprivredne proizvodnje bazira se prvenstveno na teritorijalnoj integraciji poljoprivrede i turizma. Značenje ove akcije je ojačati sposobnost poljoprivrednih poduzetnika u sektoru proizvodnje poljoprivrednih namjernica. Ovo natjecanje ima osim edukativne namjere i namjeru populariziranja maslinarstva, koje u Istri odavna ima slavnu tradiciju. U tom smislu organiziramo nacionalno nadmetanje za dodjelu nagrade „

„VJEŠTINA U REZIDBI MASLINE“
Namjera nacionalne nagrade „vještina u rezidbi masline“ je:

 • Valoriziranje profesionalnog rezača masline,
 • Stimuliranje profesionalnih djelatnika u nadmetanju za bolji rad,
 • Sudjelovanje u poboljšanju sektora maslinarstva i uljarstva
 • Poduzeti akcije osposobljavanja maslinara u glede tehničkih zahvata u masliniku itd.
Natječaj je rezerviran za:
 • poljoprivredne djelatnike koji se profesionalno bave maslinarstvom
 • djelatnike koji posjeduju bilo koji agronomski stupanj obrazovanja
 • poljoprivrednim djelatnicima koji se bave vođenjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • učenicima i studentima poljoprivrednih škola i fakulteta.
Osobe zainteresirane za nadmetanje i sudjelovanje na „VI..nacionalnom šampionatu u rezidbi masline“ mogu se javiti tajniku Olee Zdenku Barcu na tel.-052 434 089 ili 095 911 3000 odnosno na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr

PRAVILA NATJECANJA:
Natjecanje će se odvijati u pored rotora na ulazu u Pomer (Općina Madulin). Stabla masline predviđena za natjecanje sudionika biti će označena brojevima. Svaki natjecatelj imati će na raspolaganju 2 (dva) stabla koja će biti izvučena ždrijebom. Maksimalno dozvoljeno vrijeme za svakog djelatnika za oba stabla je 60 minuta (stabla su stara 15 godina).
 • Svaki rezač mora biti opremljen vlastitom opremom za obavljanje rezidbe.
 • Dozvoljena je samo ručna oprema: škare, ručna pila i adekvatni produžeci.
 • Nije dozvoljena oprema na električni, pneumatski i motorni pogon.
 • Rezidba se provodi sa zemlje. Primjena ljestvi nije dozvoljena
Svako nepridržavanje propisima biti će sankcionirano diskvalifikacijom. Komisija će biti sastavljena od 3 stručna člana. Svaki član komisije ocjenjivati će takmičare bodovanjem od 0 do 20 za svako orezano stablo na službenim formularima.

Kriteriji bodovanja:
- Izolacija provodnice od 0 do 5 bodova
- Ravnotežaprimarnih između grana od 0 do 5 bodova
- Smještaj sekundarnih grana od 0 do 4 boda
- Intenzitet rezidbe od 0 do 4 boda
- Kvaliteta reza od 0 do 2 boda


Maksimalni broj bodova po jednom stablu iznosi 20 bodova. Prva tri natjecatelja sa najviše bodova biti će nagrađeni od glavnih sponzora, a za ostale je predviđena potvrda o sudjelovanju.Predsjednik organizacijskog odbora: Italo Žužić

 

"Spisak proizvođača 2014" tekuće zeleno zlato Istre

Redni broj Naziv ulja Ime i prezime Adresa prosječna ocjena  
15   OPG Anton Stojnić Republika 16,Vabriga 7,86 Velika zlatna medalja za postignutu kvalitetu EDMU
19   Ante Babić St. Venijeri 27J, Novigrad 7,86 Zlatna medalja za postignutu kvalitetu EDMU
33   OPG Petar Stojnić Sv. Antona 17,Vabriga 7,82  
4   Pino Rossi Bajkini 10A, Vižinada 7,79  
5   Janko Bočaj Bočaji 8A, Merezige (SLO) 7,79  
17 uz.- 1 Obitelj Tarcolo Višnjanska 6 Brčići,Nova Vas 7,79  
6   William Negri Dolinska 3,Labin 7,75  
26   Obitelj Lindi Porečka 23,Varvari, Poreč 7,75  
29   Franko Vranić Bajkini 23, Vižinada 7,75  
13   Alen Cvitković Coki 88,Funtana 7,71  
14   OPG Mišetić R.Končara 14, Vrsar 7,71  
31 uz-2 Obitelj Žužić Istarska 5, Tar 7,71  
8   Mario Paljar Gregovo III/7,Poreč 7,68  
9   PO Branko Čeko Labinske republike 10, Umag 7,68  
18   OPG Vošten Vošteni 23, Sv.Lovreč 7,68  
35   OPG Kalcina Silvano i Mikele Kostanjica 70, Grožnjan 7,64  
1 uz.br.1. Obitelj Žužić Istarska 5, Tar 7,61  
12   Anđelo Brčić Brčićka 5,Nova Vas 7,60  
16 San Gurmano Azrri Tugomila Ujčića1, Pazin 7,60  
20   Mario Rajko Rakovci 2,Baderna 7,57  
3 uz.-2 Obitelj Tercolo Višnjanska 6,Brčići 7,54  
22   Gilberto Moroso Loc.Aonedis 91,San Daniele del Friuli (UD) 7,46 Diploma za ekstra djevičansko maslinovo ulje
34 uz-2 Robert Fatorić Vižinada 6C, Vižinada 7,46  
28   Milena Mofardin Terlevići dolenji 49,Tinjan 7,39  
36 uz-1 Robert Fatorić Vižinada 6C, Vižinada 7,39  
25   OPG Elio Popović Flengi 14, Vrsar 7,36  
21   Feliče Berljafa Višnjanska 23,Nova Vas 7,32  
10   Mario Štifanić Glagoljaška 6,Poreč 7,29  
24 Poddolac Davor Sinožić Cvitani 5, Višnjan 7,18  
30   Gordana Deković Mihatovići 3A,Nova Vas 7,11  
23   OPG Branko Kadum Radoši 1A, Žbandaj 7,00  
32   OPG Gregor Legović Roškići 16, Kaštelir 6,96  
27   Marija Kosić A.Vivode 6,Poreč 6,75 EDMU
2   Zoran Rabar Anke Butorac 3, Poreč 6,64 Diploma za djevičansko maslinovo ulje
11   Mateo Legović Magrini 20,NovaVas 6,60  
7   OPG-Paolo Radovan Kule 2, Novigrad 6,57   

NACIONALNI ŠANPIONAT U REZIDBI MASLINA

tabela ućesnika i rezultata
29.3.2014

Ime i Prezime Mjesto Ukupna ocjena Poredak
Massimo Scappini Firenza 102 1
Robert Soldatić Nova Vas Poreč 97 2
Ani Veronese Bernobich Brtonigla 94 3
Petar Rikato Medulin 94 3
Maurizio Spitz Karigador, Novigrad 84
Blaž Petrić Vodnjan 83
Zoran Zanini Rovinj 82
Roberto Tapicino Udine 82
Gilberto Moroso Udine 81
Euro Parovel San Doligo, Trst 80
Janko Bočaj Truške,Kopar 74
Saša Grgantov Krk 73
Valter Ferneti Brtonigla 73
Romina Bernobich Markovac,Višnjan 72
Karmen Stepan San Doligo, Trst 71
Ames Kitrica Vabriga, Tar 68
Stefan Fakin Kopar 60
Robi Matošević Poreč 50

  

 

Spisak proizvođača maslinovog ulja na smotri.2013

Tekuće zeleno zlato Istre

Redni broj

Naziv ulja

Ime i prezime

Adresa

Ocjena na panel testu

Poredak

1.

 

OPG Nino Činić

Krasica 40, Buje

7,93

Velika Zlatna medalja

2.

Reale

Marino Kraljević

Srednja ulica 16,Brtonigla

7,93

Zlatna medalja

68

 

OPG-Tercolo

Višnjanska 6,Brčići,NovaVas

7,89

 

30

Oio Vivo Žižolera

Oleum Maris d.o.o.

Trgovačka 137, Vodnjan

7,86

 

43

Buža

Ante Babić

St.Venijeri 27,Novigrad

7,82

 

51

 

Janko Bočaj

Bočaji 8A,Marezige, SLO.

7,82

 

11

 

Alen Cvitković

Coki 88,Funtana

7,81

 

54

BEM

Boris Sabadin

Izletniška pot 50,Kopar

7,79

 

55

 

OPG-William Negri

Dolinska 3, Labin

7,79

 

65

 

Rožana Červar

Sv.Servul 7b, Novigrad

7,79

 

7

 

Elvio Kokolo

Istarska 4 , Tar

7,75

 

18

San Gurmano

MIH d.o.o.

O.M.Tita 21,Poreč

7,75

 

19

 

Davor Sinožić

Cvitani 4, Višnjan

7,75

 

27

 

Z.P.O.-Majkovica

Školska 16 Umag

7,75

 

32

Rosulja

OPG Flego

Zamask 10, Pazin

7,75

 

59

 

Tanja i Damir Devčić

Vodnjanska13,Barbariga,Peroj

7,75

 

29

Ist.Bjelica

Vlado Munda

Liminjan 14, Portorož

7,75

 

12

 

Pino Rossi

Bajkini 10A,Vižinada

7,72

 

4.

Oio Vivo I.B.

Oleum Maris d.o.o.

Trgovačka 137, Vodnjan

7,71

 

34

Ist.Bjelica

OPG Flego

Zamask 10,Pazin

7,71

 

36

 

OPG-Franko Vranić

Bajkini 23, Vižinada

7,71

 

45

 

OPG-Bruna Petrović

Kovači 11A, Kaštelir

7,71

 

49

 

OPG-Petar Palčić

Fiorini 9C, Brtonigla

7,71

 

58

 

Gilberto Moroso

Loc.Aonedis 91,SanDaniele

7,71

 

60

Z1

Obitelj Žužić

Istarska 3,Tar

7,71

 

67

 

Vittorio Žužić

Epulonova 11,Novigrad

7,71

 

39

 

Silvano Tanger

Munida 31, Medulin

7,68

 

42

Moraiolo

Ante Babić

St.Venijeri 27,Novigrad

7,68

 

17

 

OPG-Elio Popović

Flengi 14,Vrsar

7,66

 

31

Maurino

Tatjana Munda

Liminjan 14, Portorož

7,64

 

40

 

Dino Pucer

Bevkova 37,Ankaran

7,64

 

70

Bjelica

OPG-Dušanka Lovrić

Salvela54,Novigrad

7,64

 

9

 

Obitelj Sokolić

Peščine 4,Nerezine, V.Lošinj

7,63

 

8

 

OPG Mušković

Frata 12, Tar

7,61

 

38

 

Mario Crnobori

Kaštanjež 2,Banjole

7,61

 

50

 

Lorena Babić

Selina 46A,Sv.Lovreč

7,61

 

61

Z2

Žužić

 

7,61

 

24

Meravilja

OPG Musizza

Ist. Kontrade 77, Vabriga

7,57

 

28

 

Gordana  Deković

Mihatovići 3A

7,57

 

53

 

Sandi Diklić

Diklići 5A, Kaštelir

7,57

 

63

PO Čeko

Branko Čeko

L.Republike 10,Umag

7,57

 

64

 

Franko Červar

Sv.Servul 7b, Novigrad

7,57

 

6.

 

Gregor Legović

Roškići 16, Kaštelir

7,54

 

33

Askolana

OPG Flego

Zamask 10,Pazin

7,54

 

13

Baredine

OPG-Feliće Berljafa

Višnjanska 23,Nova Vas

7,53

 

15

 

OPG-Mario Vošten

Vošteni 23,Sv.Lovreč

7,53

 

20

 

Đani Ritoša

Ritošin Brig 20

7,53

 

22

 

Obitelj Lindi

Porečka 23, Varvari

7,53

 

3.

 

Mario Rajko

Rakovci 2, Baderna

7,46

Diploma za postignutu kvalitetu EDMU

46

 

OPG-Franko Radojković

Istarska 5C, Tar

7,46

 

21

 

OPG-Marija Rudan

Creska 34, Poreč

7,44

 

25

Oio Vivo Buža

Oleum Maris d.o.o.

Trgovačka 137, Vodnjan

7,43

 

35

 

Silvano Beaković

Kaštelir 17,Kaštelir

7,43

 

52

 

OPG-Parencan

Gedići 22, Poreč

7,43

 

69

Lec.

OPG Dušanka Lovrović

Salvela54,Novigrad

7,43

 

14

 

Anđelo Brčić

Brčićka 5,Brčići,Nova Vas

7,40

 

44

 

PO-Sinožić

Donji Serbani 133,
Nova Vas,Brtonigla

7,39

 

47

 

Općina Tar-Vabriga

Istarska 8, Tar

7,39

 

10

 

Antonio Bazjak

Lozari 26, Buje

7,34

 

26

Terra Istriana

Tvornica cementa Umagd.o.o.

Novigradska 34, Umag

7,32

 

23

 

OPG-Mario Štifanić

Glagoljaška 26, Poreč

7,29

 

56

 

Marija Grbec

 

7,21

 

62

 

Mirko Dundović

Radovin 46,Ražanac

7,21

 

16

 

Josip Levak

Korčulanska 14,Poreč

7,19

 

5.

 

Obitelj Ogresta

V.C.Emina 10,Poreč

7,11

 

41

Matiani

Đino Matošević

Primorska 1, Poreč

7,11

 

57

 

Franko Marcheshic

Šmarje 65,Šmarje

7,10

 

48

 

Petar Stojnić

Sv. Anton 17, Tar

7,07

 

37

 

Ratko Erlić

Kaštanjež 9, Banjole,Medulin

6,86

 

 

Rezultati manifestacije Tar 2011

Redni broj Naziv ulja Ime i prezime Adresa Ocjena na panel testu napomena
35   Bruna Petrović Kovačić 11a, Kaštelir 7,97 Velika zlatna medalja za postignutu kvalitetu: Ekstra djevičansko maslinovo ulje
11   Obitelj Žužić Istarska 5, Tar 7,89 Zlatna medalja za postignutu kvalitetu: Ekstra djevičansko maslinovo ulje
13 Loron Anton Stojnić Republika 16,Vabriga 7,86  
84   Marijan Cossetto Krasica 38,Buje 7,84  
22   Eduard Kišić Babudri 7 ,Višnjan 7,81  
67 Morgan  Franc Morgan Grintovec1, Šmarje 7,81  
87   Općina Tar-Vabriga Istarska 8 ,Tar 7,81  
9   Petar Čehić Partizanska 13, Poreč 7,79  
14   Igor Kocijančić Sv.Antuna 22,Novigrad 7,79  
15   Ante Babić Bužanija 32, Novigrad 7,79  
18   Obitelj Tercolo Višnjanska 6, Brčići 7,79  
53   Silvano Tanger Munida 31,Medulin 7,78  
8   Darko Kadum Anke Butorac 2, Poreč 7,75  
23 Meravilgia OPG Musizza Ist.Kontrade 77,Vabriga 7,75  
31   Mario Štifanić Glagoljaška 25,Poreč 7,75  
82   Nino Činić Krasica 40, Buje 7,75  
47 Meloto Matteo Belci Mlinska 7,Vodnjan 7,72  
60   Turistična kmetija Tonin  Puče 48, Šmarje 7,72  
64 Beneša Franjo Bošnjak Kolonban 8c, Ankaran 7,72  
77   Franco Marchesich Šmarje 65,Šmarje 7,72  
3 uz.2. Franko Cervar Sv.Servul 7b, Novigrad 7,71  
4 Santa marina Anton Stojnić Republika 16,Vabriga 7,71  
12 Kleno Nivio Stojnič Republika 5, Vabriga 7,71  
25 San gurmano MIH.d.o.o. O.M.Tita 21,Poreč 7,69  
44   Laguna Novigrad Skverska 8,Novigrad 7,69  
54   Mario Crnobori Kaštanjež 2, Banjole 7,69  
58   Wiliam Negri Dolinska 3,Labin 7,69  
21   OPG Remiđo Mušković Frata 12, Tar 7,66  
33   Anđelo Peršurić Katun 2,Baderna 7,66  
50   Boris Parencan Gedići 22, Tar 7,66  
57   Ivica Vlatković E.Kotoromanića 66 23312 Novigrad,Zadar 7,66  
69 Timor Timotej Zupan Puče 32b, Šmarje 7,66  
2   Miro Pokrajac Sv.Antuna 4,Rovinjsko Selo 7,64  
5   Sergio Krebel Sv.Antona 10,Vabriga 7,64  
24   Đino Lindi Porečka 23, Varvari 7,63  
27   Đani Stojnić Valeta 1,Tar 7,63  
28   Viktor Žužić Eupolonova 20,Novigrad 7,63  
30   Ivan Soldatić Valkanela 5,Vrsar 7,63  
38   Mario Rajko Rakovci 2,Baderna 7,63  
42   Gilberto Moroso San Daniele, Udine 7,63  
43   Branko Badovinac St.Vergotin 19,Poreč 7,63  
45   Feliče Berljafa Višnjanska 23, Nova Vas 7,63  
61 Sever Marjan Sever Stepani 12,Črni Kal 7,63  
62   Boris Sabadin Izletniška pot 50,Kopar 7,63  
65 Jagger Gorazd Jereb Krkavče 119,Šmarje 7,63  
66 Abrami Igor Novak  Sp.Škofije 125i 7,63  
73   Renato Sokolović Glavica 1, Tar 7,63  
86   Rina Udovičič Merizge 57 7,63  
55   Ratko Erlić Kaštanjež 7,59  
56 1. uzorak Loredana Krbavčić 1.maja 7,Buzet 7,59  
76   Renato Spitz Karigador 82, Novigrad 7,59  
20   Denis Mušković Glavica 31, Tar 7,56  
52   OPG Zoran Mišetić R.Končara 14 Vrsar 7,56  
59   Perica Tomislav Andrije Henbranga 12 Zadar 7,56  
70 Jenko Boris Jenko Pobeška cesta 11 7,56  
71   Silvano Peršurić I.Andrića 60 7,56  
79   Đino Matošević Primorska 1 ,Poreč 7,56  
81   Roberto Matošević Primorska 1 ,Poreč 7,56  
6   Davor Sinožoć Cvitani 4, Višnjan 7,54  
7   Ađelo Brčić Brčićka 5,Brčići Nova Vas 7,54  
10   Mario Vošten Vošteni 23, Sv. Lovreč 7,54  
17   Floris Marino T.Ujevića 1,Poreč 7,53  
37   Marijan Rajko Rakovci 2,Baderna 7,53  
48   Elvio Kokolo Istarska 4, Tar 7,53  
68 ALELA TIAN Markočić&Vesel Rožna pot 3, Iziola 7,53  
74   Diodoro Bernazza Partizanska 20, Tar 7,53  
75   F&F Ravelico Nova Vas 101,Brtonigla 7,53  
78   Robert Fatorić Vižinada 6c 7,53  
85 2.Uzorak Ivica Vlatković E.Kotoromanića 66 23312 Novigrad,Zadar 7,53  
72   Anton Kovačić Markovac 30 Višnjan 7,5  
80   Đino Matošević Primorska 1 ,Poreč 7,5  
83   OPG Ecio Cinić Brajki 101,Krasica 7,5  
26   OBRT Benvegnu Krasica 58 7,47 Priznanje za postignutu kvalitetu: ekstra djevičansko maslinovo ulje
32   Aleksandar Tidić Katun 1,Baderna 7,44  
1   Elio Popović Flengi 14,Vrsar 7,43  
39   Gordana Deković Mihatović 3a,Nov Vas 7,41  
51   Marčelo Rioža Mušalež 63,Poreč 7,38  
16   Franko Caervar Sv.Servul 7b,Novigrad 7,36  
40 Malaika Iris Emborn Rošini 41,Tar 7,34  
36   OPG Marija i Janko Banko Baderna 6 7,31  
41   Darija i Ivan Paulović Creska 7 ,Poreč 7,31  
29   Marija Gašparini Kloštar 5b,Vrsar 7,25  
34   Miran Sokolić Peščine 4, Nerezine 7,19  
49   Aldo Kodan Perci 14,Tar 7,19  
19   Stijepo Ogresta V.C.Emina10, Poreč 0 Priznanje za postignutu kvalitetu: djevičansko maslinovo ulje
46   Josip Levak Korčulanska 14,Poreč 0  
63   Goran Gregorić Zgornje Škofije 3,Škofije 0  
2011 spisak proizvođača "Tekuće zeleno zlato Istre"

16 MEĐUNARODNA MANIFESTACIJA O MASLINI I MASLINOVOM ULJU "Tekuće zeleno zlato Istre"

Olea udruga maslinara Istarske županije organizira 16 međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju „Tekuće zeleno zlato Istre“ 11.12.2011 godine u Taru.

Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja (preko 300 l) a žele učestvovati na manifestaciji trebaju napraviti kemijsku analizu pri Zavodu za javno zdravstvo u Puli ili na Poljoprivrednom institutu u Poreču (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja,najkasnije do 25.11.2011., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Zdenku Barcu.

Kotizacija po uzorku iznosi 150,00 kuna

Sve informacije su dostupne na tel.- 052/434 089 ili 095/ 911 3000

UDRUGA MASLINARA ISTARSKE ŽUPANIJE

U suradnji sa:
• Općina Tar-Vabriga / Torre-Abrega
• Turistička zajednica Tar-Vabriga / Torre- abrega

Rezultati: 2. nacionalni šampionat rezidbe maslina u obliku polikonične ili višestožaste vaze.

U subotu 2.travnja 2011. godine na posjedu OPG-Gamulin Ljuba u Gedićima, (Općina Tar-Vabriga) održan je „ 2. nacionalni šampionat o rezidbi maslina“ uzgojnog oblika polikonična vaza ili višestožasta vaza.

  Skup se održao pod pokroviteljstvom:
 • Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i regionalnog razvoja.
 • Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
 • Redakcije 2. programa Hrvatskog radija
 • Općine Tar-Vabrige
 • Turističke zajednice općine Tar-Vabriga
  Komisija za dodjelu priznanja bila je sastavljena od specijaliziranih stručnjaka. Za ovu prigodu:
 • Prof. Giorgio Pannelli
 • Italo Žužić ing.agr.- Olea
 • Đankarlo Žužić dipl. ing.
  Nagrade prvoplasiranima su dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:
 1. Marinaz (Pelen –Italia) (sl.1162 sponzori))
 2. MIH d.o.o. Poreč
 3. Fitopromet d.o.o. Zageb
 4. Herbos d.d. Sisak

Članovi udruge su natjecatelje i gledaoce počastili svojim vinima.

Manifestaciju su otvorili Predsjednik udruge Đankarlo Žužić, Gracijano Prekalj ispred Odjela za poljoprivredu Istarske županije a Italo Žužić se kratko osvrnuo na važnost i povijest rezidbe kao jedne od najvažnijihagrotehničkih mjera u maslinarstvu.

Sam takmičarski dio trajao je sat vremena i po ocjenama stručne komisije pobjednik ovogodišnje rezidbe je ZORAN ZANINI iz Rovinja sa 104 prikupljena boda, drugoplasirani je ROBERT SOLDATIĆ iz Nove Vasi sa 100 bodova dok treće mjesto dijele MASSIMO SCAPPINI iz Firenze i GILBERTO MOROSO iz Udina sa 99 bodova.

Nakon takmičarskog dijela Prof. Pannelli održao je teoretsko i praktično predavanje o rezidbi maslina.

Natjecanje u orezivanju maslina, April 2011